Domov Články Samospráva K dezinformáciám na sociálnych sieťach

K dezinformáciám na sociálnych sieťach

4 .
0
1,087

V súvislosti s aktuálnou situáciou v meste Bardejov, ktorá súvisí s nákazou  na COVID – 19, sa začali  na sociálnych sieťach – konkrétne v statusoch  „pravoverných informátorov“ a zrejme podľa hesla čím horšie tým lepšie – šíriť dezinformácie o počte nakazených v Domovoch  sociálnych služieb na Toplianskej a Wolkerovej ulici.


Krízový štáb mesta denne vyhodnocuje aktuálnu situáciu a prijíma rozhodnutia v záujme ochrany zdravia klientov sociálnych zariadení, a aj ich zamestnancov. V Zariadení pre seniorov na Toplianskej ulici sa zlepšila situácia natoľko, že zariadenie je bez ďalšieho  prírastku pozitívnych klientov: je to výsledok pandemicko – hygienických opatrení, ktoré vždy boli konzultované s regionálnym hygienikom.

Robíme všetko pre to, aby sa situácia stabilizovala aj v Zariadení pre seniorov na Wolkerovej ulici, najmä z pohľadu zamestnancov: tí neboli pozitívne testovaní, ale zostali v karanténe práve v dôsledku styku s pozitívne testovanými osobami tak, aby neohrozovali klientov. Je to o zodpovednosti, ktorú samospráva mesta Bardejov zdôrazňuje, prijíma opodstatnené opatrenia, vrátane zariadení sociálnych služieb a v plnom rozsahu ich dodržiava a realizuje.

AKTUÁLNE k 9.11.2020:

-počet pozitívnych zamestnancov v ZpS na ul. Toplianska – 0

-počet pozitívnych klientov v ZpS na ul. Toplianska – 2 (klienti pozitívni z predošlého testovania)

-počet pozitívnych zamestnancov v ZpS na ul. Wolkerovej – 4

-počet pozitívnych klientov v ZpS na ul. Wolkerovej – 32 (z toho sú 10-ti  klienti pozitívni z predošlého testovania).

 

Žijeme hektickú dobu, ktorá nevytvára priestor na mediálne zviditeľňovanie sa v priestore sociálnych sietí, na šírenie nepravdivých informácii a paniky. Mesto Bardejov prijíma adekvátne opatrenia, v rámci svojich kompetencií a možností, aby sme v klesajúcom trende nakazených naďalej pokračovali. Prijatie prvotných opatrení sa ukázalo ako prezieravé a správne. Šíritelia neprávd si sami musia vstúpiť do svedomia, porozmýšľať, prečo to robia a komu to prospieva.

Súčasnosť je  doba spolupráce a zodpovednosti, aby sme sa dostali čo najskôr do normálneho života.

Vy, ktorí šírite  nepravdy, lži a paniku, upusťte od toho:  naozaj nie je doba na zviditeľňovanie sa, ale na zodpovednosť  jeden voči druhému, solidárnosť a spolupatričnosť.

Na informačné excesy teraz nie je ani čas, a (ale najmä) ani vhodný priestor…

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Revitalizácia sídliska Družba napreduje

Revitalizácia sídliska Družba vyzerá už teraz skvele. Prvá etapa je krátko pred ukončením …