Investície a rekonštukcie v meste neustále napredujú, a preto si vybrané bol primátor mesta skontrolovať aj dnes. Najväčšou investíciou je revitalizácia nábrežia Tople.


Z dotácie Vlády SR sa začalo s realizáciou výstavby nových sietí do areálu Hnedého priemyselného parku. Po prestávke spôsobenej nedostatkom asfaltu, kvôli obrovskému dopytu súbežne v celom kraji, sa opäť rozbehlo asfaltovanie.

Hneď ako sa dokončila Družstevná ulica sa dnes stroje presunuli na Vinbarg, kde sa už pred dlhším časom na chodníkoch strhol starý povrch.

K novým schodom na Vínbarg okrem zábradlia a železných mostíkov pribudli už aj lavičky. Ráta sa ešte s kvetináčmi a výsadbou okrasnej zelene.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rozrastá sa sieť cyklochodníkov

Samospráva nášho mesta má vždy plán rozvoja na niekoľko krokov dopredu, preto patrí k najú…