12.12. 2022 – magický dátum, ktorý je vhodný na zhodnotenie práce, symbolizuje aktivitu, kreativitu, ktorú sme mohli oceniť na podujatí, ktoré pripravila Okresná organizácia ÚŽS v Bardejove  v obradnej sieni MsÚ a  uviedla do života knihu pod názvom Návraty – almanach k 45. výročiu umeleckého prednesu poézie a prózy Vansovej Lomnička autorky Mgr. Evy Kučovej.


Úvodná báseň v podaní Mgr. Štefana Hija otvorila literárne popoludnie venované umeleckému prednesu.

Návraty sú svedectvom 45 ročníkov umeleckého prednesu poézie a prózy, je to história písaná recitáciou. Autorka nám povedala, citujem: “Impulzom pre napísanie almanachu bolo 45. výročie Vansovej Lomničky a 20. výročie môjho pôsobenia vo funkcii predsedníčky Okresnej organizácie ÚŽS v Bardejove. Rozhodla som sa svoje miesto odovzdať mladým ženám, ale chcela som, aby po našej dlhoročnej práci ostala pamiatka v podobe knihy. Prečo Vansovej Lomnička? Bola jediná z mnohých podujatí, ktoré sme pripravovali, ale   len táto súťaž bola postupová – okres – kraj- Slovensko. Mala som istú predstavu o obsahu, len som sa obávala, či nájdem po toľkých rokoch dostatok autentického materiálu. Nebolo to jednoduché, ale podarilo sa.“

Vyznanie autorky bolo doplnené recitáciou  víťaziek celoslovenského kola. Predstavili sa: Mgr. Magdaléna Dluhošová z Bardejova, prvá víťazka celoslovenského kola Vansovej Lomnička (1977), Helena Marcinová zo Smilna (2006), Mgr. Mária Peláková z Bardejova,(2013) a Mgr. Ľubomíra Maníková z Osikova (2016,2017 víťazka a zároveň získala ocenenie laureátka Vansovej Lomničky a rok   2019. Hovorené slovo a recitáciu doplňovalo aj vystúpenie členov ZPOZu Mgr. Ivici Clementovej (spev) a Mgr. Martina Tipulu, DiS,art.(klavír). Moderátorom literárneho popoludnia bol Mgr. Štefan Hij.

Dozvedeli sme sa, že celoslovenská súťaž Vansovej Lomničky sa začala v roku 1967,ale v Bardejovskom okrese až v roku 1976, do roku 2001 sa recitovalo aj v ukrajinskom jazyku, od roku 2005 sa koná celoslovenské kolo Vansovej Lomničky v Banskej Bystrici, od roku 1982 sa mení súťažná prehliadka na festival ,od roku 2007 sa zaraďovali recitátorky do bronzového, strieborného a zlatého pásma, od roku 1998 mohli sa zúčastniť na festivale aj študentky od 16 rokov.

Krstnými rodičmi Návratov sú primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak a  Ing. Mária Vaňková, riaditeľka a konateľka  BARDTERM, s.r.o. , ktorí pokrstili knihu s hviezdičkami snehu.

Záver popoludnia patril autorke knihy, ktorá sa poďakovala prítomným za účasť, za finančnú pomoc sa poďakovala mestu Bardejov, Krajskej a Okresnej organizácie ÚŽS v Prešove a v  Bardejove, Ing. Márii Vaňkovej, riaditeľky a konateľky BARDTERM, s.r.o., Ing. Jaroslavovi Žakovi, riaditeľovi a konateľovi   BARDBYT, s.r.o., poďakovala za spoluprácu pri príprave Vansovej Lomničky Okresnej knižnici D, Gutgesela a Hornošarišskému osvetovému stredisku v Bardejove,  členkám rady OO ÚŽS p. Terézii Janíkovej a Márii Gmitterovej, za fotografie a grafickú úpravu poďakovala PhDr. Jozefovi Geffertovi, za pomoc pri hľadaní materiálov sa poďakovala pracovníčke Štátneho archívu v Bardejove p. Paule Mackaničovej, riaditeľkám stredných škôl – Mgr. Alene Gombošovej, riaditeľke Gymnázia L. Štὄckela v Bardejove, riaditeľke Spojenej školy na Štefánikovej ulici v Bardejove RNDr. Eve Kurnátovej, PhD. , bývalej i súčasnej  riaditeľke Strednej odbornej školy hotelierstva , ekonomiky a služieb RNDr. Eve Čajkovej, PhD a Ing. Heleny Ferkovej   a učiteľkám slovenského jazyka a literatúry za prípravu študentiek na súťaž Mgr. Edite Koščovej a PhDr. Márii Bušíkovej,  PhD, Mgr. Eve Šofrankovej a PhDr. Alene Duhanovej. Slová poďakovania tlmočila aj sponzorom popoludnia  – poslancovi MsZ Mgr. Stanislavovi Sorokovi, MBA,  Integračnému zariadeniu KORGYM v Hertníku, ZŠ B. Krpelca v Bardejove a Františkovi Mihaľovi, kaviareň Tvoj deň, poďakovala sa aj  reklamnej agentúre R-T-S Dlhá Lúka, členom ZPOZU Bc. Daniele Mamrošovej, Mgr. Ivici Clementovej a Mgr. Martinovi Tipulovi, Dis,art a Ing. Ľubošovi Antonymu.

Mária Gmitterová

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…