Prvý júlový podvečer roku 2022 bude v Bardejove patriť k pamätným: uskutočnilo sa tu totiž oficiálne, slávnostné znovuotvorenie športovej haly Mier, spojené s odovzdávaním ocenenia Cena primátora mesta za roky 2019 a 2020, a troch Cien primátora, ktoré boli udelené In memoriam. Keďže sa podobné podujatia kvôli prísnym opatreniam, prijatým v súvislosti s pandémiou COVID-19 vyše dvoch rokov neorganizovali, všetci tŕpli, ako „zaťažkávacia skúška“ tohto športového, ale aj kultúrno-spoločenského stánku dopadne…


Galaprogram svojou prítomnosťou poctili poslanci NR SR Peter Pellegrini a Matúš Šutaj Eštok, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský v sprievode poslankyne Európskeho parlamentu Miriam Lexmann, zástupcovia projekčnej kancelárie i zhotoviteľa stavby, ďalší pozvaní hostia, ale najmä množstvo divákov, občanov mesta i okolitých obcí. Na všetkých prítomných čakala po oficiálnej časti „čerešnička na torte“ v podobe koncertu známych Kandráčovcov.

Pred samotným odovzdávaním ocenení bol z pred športovej haly vypustený kŕdeľ holubov ako symbol, ako zhmotnenie jej názvu Mier, a po krátkom intermezze hostia – už v interiéri – slávnostne prestrihli pásku, aby tak dali „zelenú“ jej ďalšej, minimálne štyridsaťročnej službe občanom i návštevníkom Bardejova. Športová hala Mier je totiž nielen športovým stánkom, ale multifunkčným, kultúrno-spoločenským objektom.

Nasledovalo udelenie Cien primátora mesta: za rok 2019 bolo ocenených 9 osobností, za rok 2020 12 osobností, MUDr. Andrej Havrilla, Ing. Štefan Eller a Mgr. František Lakata boli cenou ocenení in memoriam. Nuž a po oficiálnej časti nasledovala tá neoficiálna, ale o to očakávanejšia: všetkých dostali do varu známe melódie a virtuózne umenie Kandráčovcov. A hoci sme v piatok zaznamenali enormné horúčavy, horúco bolo v tej chvíli aj v novozrekonštruovanej hale – nie však z počasia, ale z ohnivých tónov huslí, i rezkých tónov cimbalu…

Zaželajme teda našej športovej hale minimálne tak dlhú službu, akou sa pýšila pred rekonštrukciou…A verte – neverte: bolo to takmer 40 rokov….

Ocenení Cenou primátora za rok 2019:

prof. Ing. Emil Spišák, CSc., 

MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP,

Ing. Jozef Rohaľ,

PaedDr., Mgr.art. Július Klein,

Československé komorné duo – husľový virtuóz Pavel Burdych a klavírna virtuózka Zuzana Berešová,

Združenie na záchranu Zborovského hradu so sídlom v Bardejove

Ing. Ján Cuper, a Eugeniusz Liana

Jana Vašková

Ocenení Cenou primátora za rok 2020:

Ing. Peter Krivka,

MUDr. Peter Prokopovič,

JUDr. Joachim Hrubenja (Hrubeňa) zo Srbska,

Mgr. Jozef Petrovič

PhDr. Tatiana Fedáková,

Pán Marián Novický,

Ing. Miroslav Marcinek,

Ing. Ján Novotný,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove,

Ing. Miroslav Bujda,

Florián Štefančin,

Gréta Kolcunová,

Cena primátora In memoriam

MUDr.  Andrej Havrilla

Ing. Štefan Eller

Mgr. František Lakata

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…