Domov Články Samospráva Doručovanie rozhodnutí o vyrúbení miestnych daní a poplatkov

Doručovanie rozhodnutí o vyrúbení miestnych daní a poplatkov

3 .
0
734

Vážení občania,

v najbližších dňoch vás navštívia pracovníci Mestského úradu (MsÚ) v Bardejove, ktorí za zvýšených bezpečnostných opatrení budú distribuovať rozhodnutia o vyrúbení miestnych daní a poplatkov. Sme si plne vedomí mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ale aj napriek tomu sa život v našom meste nezastavil a mesto je povinné naďalej vykonávať všetky zákonné činnosti.

Aj vzhľadom na zložitosť súčasnej situácie by sme chceli poprosiť všetkých občanov o pochopenie a maximálnu ústretovosť vo vzťahu k doručovateľom predmetných rozhodnutí: je potrebné si uvedomiť, že doručenie zásielky do vlastných rúk je v konečnom dôsledku službou v prospech občanov mesta, ktorí v tejto mimoriadnej situácii nie sú nútení opustiť priestory svojich obydlí, čím sa pre všetkých značne eliminuje čas strávený na verejnom – spravidla výrazne rizikovejšom – priestranstve.

Zároveň je potrebne upozorniť, že neprevzatím zásielky sa občan nezbavuje povinností uložených mu predmetným rozhodnutím – zásielka  neprevzatá na pošte sa po uplynutí 15 dní od jej uloženia považuje z právneho hľadiska za doručenú.

Chceme ubezpečiť občanov, že v záujme ochrany ich zdravia, ako aj zdravia našich zamestnancov, bude venovaná maximálna pozornosť dodržiavaniu základných bezpečnostných opatrení. Doručovatelia budú vybavení štandardnými ochrannými pomôckami a samotný kontakt s občanmi bude obmedzený na minimálnu mieru.

V nadväznosti na distribúciu týchto rozhodnutí doporučujeme občanom, aby pri následných úhradách vyrúbených miestnych daní, resp. poplatku za komunálne odpady, uprednostňovali v rámci svojich možností bezhotovostnú formu platenia, čím sa výrazne eliminuje možné riziko šírenia a prenosu koronavírusu.

Zdroj: bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici Krátky rad

Dnes doobeda sa konal takpovediac kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici K…