Domov Články Samospráva Doručovanie rozhodnutí o vyrúbení miestnych daní a poplatkov

Doručovanie rozhodnutí o vyrúbení miestnych daní a poplatkov

3 .
0
603

Vážení občania,

v najbližších dňoch vás navštívia pracovníci Mestského úradu (MsÚ) v Bardejove, ktorí za zvýšených bezpečnostných opatrení budú distribuovať rozhodnutia o vyrúbení miestnych daní a poplatkov. Sme si plne vedomí mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ale aj napriek tomu sa život v našom meste nezastavil a mesto je povinné naďalej vykonávať všetky zákonné činnosti.

Aj vzhľadom na zložitosť súčasnej situácie by sme chceli poprosiť všetkých občanov o pochopenie a maximálnu ústretovosť vo vzťahu k doručovateľom predmetných rozhodnutí: je potrebné si uvedomiť, že doručenie zásielky do vlastných rúk je v konečnom dôsledku službou v prospech občanov mesta, ktorí v tejto mimoriadnej situácii nie sú nútení opustiť priestory svojich obydlí, čím sa pre všetkých značne eliminuje čas strávený na verejnom – spravidla výrazne rizikovejšom – priestranstve.

Zároveň je potrebne upozorniť, že neprevzatím zásielky sa občan nezbavuje povinností uložených mu predmetným rozhodnutím – zásielka  neprevzatá na pošte sa po uplynutí 15 dní od jej uloženia považuje z právneho hľadiska za doručenú.

Chceme ubezpečiť občanov, že v záujme ochrany ich zdravia, ako aj zdravia našich zamestnancov, bude venovaná maximálna pozornosť dodržiavaniu základných bezpečnostných opatrení. Doručovatelia budú vybavení štandardnými ochrannými pomôckami a samotný kontakt s občanmi bude obmedzený na minimálnu mieru.

V nadväznosti na distribúciu týchto rozhodnutí doporučujeme občanom, aby pri následných úhradách vyrúbených miestnych daní, resp. poplatku za komunálne odpady, uprednostňovali v rámci svojich možností bezhotovostnú formu platenia, čím sa výrazne eliminuje možné riziko šírenia a prenosu koronavírusu.

Zdroj: bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

77. výročie oslobodenia Bardejova

Devätnásty január je v novodobej histórii Bardejova zapísaný ako deň, kedy sa v našom mest…