V priestore mestského opevnenia na ul. Krátky rad v Bardejove prebieha archeologický výskum, ktorého cieľom je komplexné zachytenie vonkajšieho priekopového múru mestského opevnenia.


Archeologický výskum je realizovaný ako prípravná fáza pred samotnou komplexnou rekonštrukciou vonkajšieho priekopovému múru a priľahlého chodníka. Vzhľadom na predpokladaný priebeh opevnenia cez súčasný chodník pre peších, bude prechod cez chodník dlhodobejšie obmedzený.

Chceme vás preto požiadať o pochopenie a akceptáciu zníženého komfortu peších.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…