Priaznivé počasie praje stavbárskym aktivitám na projektoch, ktoré samospráva chce aspoň z časti ukončiť v tomto roku – niektoré sa dokonca už aj k dnešnému dňu ukončiť podarilo.


V rámci včerajšieho a dnešného kontrolného dňa sme navštívili sídlisko Vinbarg, kde kontúry dostáva nové detské ihrisko, situované hned vedľa multifunkčného. Ihrisko doplní existujúce parkové plochy a dosiahne sa tak vylepšenie životných podmienok a kultúry obyvateľstva danej mestskej mikrozóny, vylepšenie možnosti športového a oddychového života vo voľnom čase, rozvoja pohybových aktivít detí so zvýšením bezpečnosti a ochrany zdravia detí a mládeže predškolského a školského veku a ostatných občanov.

Detské ihrisko určené deťom predškolského veku bude vybavené novými bez údržbovými hernými prvkami, ktoré sa zabezpečia bezpečnou dopadovou plochou s povrchovou úpravou z gumovej dlažby čiernej farby.

Potešil nás pohľad na dokončené multifunkčné ihrisko na Bardejovskej Zábave, ako aj intenzívne práce na projekte revitalizácie medziblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – tu je nutné pripomenúť, že sa jedná iba o prvú etapu: jej cieľom je vybudovanie chodníkov a základových plôch pre nové detské ihriská tak, aby sa obyvatelia ešte do príchodu zimy nemuseli pri svojich peších cestách brodiť po členky v blate.

Rovnako potešujúci bol aj pohľad na pokračujúcu revitalizáciu nábrežia Tople: podľa informácií, ktoré dnes na kontrolnom dni odzneli by sa už tento piatok malo začať s asfaltovacími prácami.

Tieto aktivity samosprávy (o iných niekedy nabudúce) smerujú k jednému jedinému cieľu: zvýšeniu kvality života všetkých obyvateľov Bardejova ! Nie sú samoúčelné, ale častokrát sú vyvolané požiadavkami samotných občanov – a čiemu hlasu, ak nie hlasu občana by akákoľvek samospráva na Slovensku mala načúvať…?

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…