Priaznivé počasie praje stavbárskym aktivitám na projektoch, ktoré samospráva chce aspoň z časti ukončiť v tomto roku – niektoré sa dokonca už aj k dnešnému dňu ukončiť podarilo.


V rámci včerajšieho a dnešného kontrolného dňa sme navštívili sídlisko Vinbarg, kde kontúry dostáva nové detské ihrisko, situované hned vedľa multifunkčného. Ihrisko doplní existujúce parkové plochy a dosiahne sa tak vylepšenie životných podmienok a kultúry obyvateľstva danej mestskej mikrozóny, vylepšenie možnosti športového a oddychového života vo voľnom čase, rozvoja pohybových aktivít detí so zvýšením bezpečnosti a ochrany zdravia detí a mládeže predškolského a školského veku a ostatných občanov.

Detské ihrisko určené deťom predškolského veku bude vybavené novými bez údržbovými hernými prvkami, ktoré sa zabezpečia bezpečnou dopadovou plochou s povrchovou úpravou z gumovej dlažby čiernej farby.

Potešil nás pohľad na dokončené multifunkčné ihrisko na Bardejovskej Zábave, ako aj intenzívne práce na projekte revitalizácie medziblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – tu je nutné pripomenúť, že sa jedná iba o prvú etapu: jej cieľom je vybudovanie chodníkov a základových plôch pre nové detské ihriská tak, aby sa obyvatelia ešte do príchodu zimy nemuseli pri svojich peších cestách brodiť po členky v blate.

Rovnako potešujúci bol aj pohľad na pokračujúcu revitalizáciu nábrežia Tople: podľa informácií, ktoré dnes na kontrolnom dni odzneli by sa už tento piatok malo začať s asfaltovacími prácami.

Tieto aktivity samosprávy (o iných niekedy nabudúce) smerujú k jednému jedinému cieľu: zvýšeniu kvality života všetkých obyvateľov Bardejova ! Nie sú samoúčelné, ale častokrát sú vyvolané požiadavkami samotných občanov – a čiemu hlasu, ak nie hlasu občana by akákoľvek samospráva na Slovensku mala načúvať…?

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

77. výročie oslobodenia Bardejova

Devätnásty január je v novodobej histórii Bardejova zapísaný ako deň, kedy sa v našom mest…