Mesto Bardejov sa v priebehu  júna 2021 opäť zapojí do celonárodnej súťaže, ktorá   je organizovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s názvom

 „DO PRÁCE NA BICYKLI 2021.“

Táto celonárodná súťaž má za cieľ podporiť rozvoj nemotorickej – cyklistickej dopravy v mestách. Ďalším cieľom je, aby samosprávy vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich podnikoch a sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí sa rozhodli pomôcť a znížiť zaťaženie atmosféry skleníkovými plynmi a rozhodli sa dochádzať do práce na bicykli, a tým motivovať zamestnancov, aby viac využívali takúto formu dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Samospráva mesta Bardejov sa zaregistrovala 21.4.2021. Od tohto dátumu sa môžu registrovať minimálne 2 a maximálne 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci rôznych firiem, inštitúcií a organizácií. Tieto tímy budú počas celého mesiaca jún dochádzať do zamestnania na bicykli a každý jednotlivec si bude zaznamenávať svoje jazdy do práce a jazdy domov.  Termín registrácie záujemcov je do 7.6.2021 na web stránke www.dopracenabicykli.eu.

V krátkosti stručné pravidlá súťaže:

–  jeden tím môže mať najmenej 2 a najviac 4 členov, členovia tímu sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy /samosprávy /, resp.  inej organizácie, pod ktorej IČO-m je tím do súťaže registrovaný,

  •  –  z jednej firmy /samosprávy / či  organizácie môže pochádzať ľubovoľný počet tímov,
  • –  do súťaže sa môžu prihlásiť aj tímy študentov z rovnakej školy. Dôležitou podmienkou pri študentských tímoch je, aby v deň začatia súťaže mali členovia tímu minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek súťažiaceho nižší ako 15

rokov, je povinný jazdiť do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov,

  •  –  za družstvo zodpovedá vedúci tímu. Každý súťažiaci sa môže zaregistrovať len raz,
  • –  do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci a taktiež tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Sídlo resp. pracovisko tímov firmy, inštitúcie musí byť v danom meste.

Poďte a staňte sa aj vy súčasťou najväčšej kampane podporujúcej rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku! Zaregistrujte sa, vysadnite na bicykel a spoznajte všetky výhody, ktoré jazda na dvoch kolesách prináša.

Štatút, pravidlá súťaže  a často kladené otázky nájdete na web stránke  www.dopracenabicykli.eu

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…