Mesto Bardejov sa v priebehu  júna 2021 opäť zapojí do celonárodnej súťaže, ktorá   je organizovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s názvom

 „DO PRÁCE NA BICYKLI 2021.“

Táto celonárodná súťaž má za cieľ podporiť rozvoj nemotorickej – cyklistickej dopravy v mestách. Ďalším cieľom je, aby samosprávy vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich podnikoch a sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí sa rozhodli pomôcť a znížiť zaťaženie atmosféry skleníkovými plynmi a rozhodli sa dochádzať do práce na bicykli, a tým motivovať zamestnancov, aby viac využívali takúto formu dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Samospráva mesta Bardejov sa zaregistrovala 21.4.2021. Od tohto dátumu sa môžu registrovať minimálne 2 a maximálne 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci rôznych firiem, inštitúcií a organizácií. Tieto tímy budú počas celého mesiaca jún dochádzať do zamestnania na bicykli a každý jednotlivec si bude zaznamenávať svoje jazdy do práce a jazdy domov.  Termín registrácie záujemcov je do 7.6.2021 na web stránke www.dopracenabicykli.eu.

V krátkosti stručné pravidlá súťaže:

–  jeden tím môže mať najmenej 2 a najviac 4 členov, členovia tímu sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy /samosprávy /, resp.  inej organizácie, pod ktorej IČO-m je tím do súťaže registrovaný,

  •  –  z jednej firmy /samosprávy / či  organizácie môže pochádzať ľubovoľný počet tímov,
  • –  do súťaže sa môžu prihlásiť aj tímy študentov z rovnakej školy. Dôležitou podmienkou pri študentských tímoch je, aby v deň začatia súťaže mali členovia tímu minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek súťažiaceho nižší ako 15

rokov, je povinný jazdiť do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov,

  •  –  za družstvo zodpovedá vedúci tímu. Každý súťažiaci sa môže zaregistrovať len raz,
  • –  do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci a taktiež tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Sídlo resp. pracovisko tímov firmy, inštitúcie musí byť v danom meste.

Poďte a staňte sa aj vy súčasťou najväčšej kampane podporujúcej rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku! Zaregistrujte sa, vysadnite na bicykel a spoznajte všetky výhody, ktoré jazda na dvoch kolesách prináša.

Štatút, pravidlá súťaže  a často kladené otázky nájdete na web stránke  www.dopracenabicykli.eu

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…