Mesto Bardejov,  v spolupráci s mestskou obchodnou spoločnosťou Ekobard, začína  s distribúciou zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu pre obyvateľov mesta. Ide o ďalšiu aktivitu, ktorá je súčasťou projektu výstavby zberného dvora na biologicky rozložiteľný odpad, nákup techniky na jeho zvoz a spracovanie, ktorý je financovaný prostredníctvom eurofondov. 


Distribúcia nádob do rodinných domov začne  v pondelok  01.07.2019– v čase od 16:00 do 19:00 hod., na ulici Tehelná.  Táto bude pokračovať v nasledujúcich dňoch  podľa harmonogramu uvedeného na záver článku. V nádobách nájdu obyvatelia kalendár zvozu, informácie o tom, čo patrí a nepatrí do bioodpadu.

Nádoby sú majetkom mesta a preto je potrebné podpísať protokol o ich prevzatí. V prípade neprítomnosti na adrese bydliska by bolo vhodné poveriť prevzatím nádoby inú osobu.  Ak si občania nestihnú  prevziať nádobu v čase distribúcie, budú tak môcť urobiť  osobne v sídle  spoločnosti  EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 18:00 hod..

Harmonogram distribúcie zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad :  

pondelok 01.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Tehelná,

utorok 02.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Ľ.Štúra, S. Chalúpku,  M.  Berku,  Bernolákova, J. Matúšku,

streda 03.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Kukučínova, 9. mája, Kukorelliho, Dobšinského, Jána Kalinčiaka,

štvrtok 04.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Pod Vinbargom, Pri štepnici,

piatok 05.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

štátny sviatok

pondelok 08.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Kutuzovova, Toplianska,

utorok 09.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Kacvinského,  Gróner,

 streda 10.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Pod  Kalváriou, Postajok, Pod lipkou,

 štvrtok 11.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Pod Šibeňou horou,

piatok 12.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Poštárka,

pondelok 15.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: kpt. Nálepku, Jiráskova, Sv. Jakuba, Puškinova, Bezručova, Kuzmányho,

utorok 16.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Štefánikova, Mníchovský potok,

streda 17.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Družstevná, Mikulovská, Sládkovičova, J. Bottu,

štvrtok 18.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Pod parierňou, Homolkova, Gutgeselova, Chyzerova,

 piatok 05.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Partizánska, Andraščíkova, Cintorínska,

 pondelok 19.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Nábrežná, Kúpeľná, Českej Lípy, Nový Sad,

utorok 30.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: J. Jesenského, Přerovská, Kellerova,  B.  S.  Timravy,  29.  augusta,  Fučíkova,  Hurbanova,

 streda 31.07.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: F.  Kráľa,   Pod   brehom, Šiancova, Starý blich,

 štvrtok 01.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Veterná, Stöcklova, Na hradbách, Radničné námestie, Hviezdoslavova, Miškovského, Kláštorská,Baštová, Františkánov, Rhodyho * budeme dávať za podmienky umiestnenie nádob mimo ul. – len do dvora….

 piatok 02.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Bardejovské Kúpele – Azalková, Astrová, Fialková, Konvalinková, Zvončeková, Klinčeková, Ľaliová, Narcisková,

pondelok 05.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Dlhá Lúka  – Hlavná,   Dlhá,   Kostolná,   Kamenec,   Majer,   Sady,

utorok 06.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Dlhá Lúka  – Minerálna, Chmeľník, Rovná, Makovická, Pánska, Pod kútmi,

 streda 07.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Bardejovská Nová Ves – Nová, Dubová, Lipová, Brezová, M. Vileca,

 štvrtok 08.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Bardejovská Nová Ves – Pri štadióne, Jabloňová, Kvetinová, Vodárenská,  Orechová, Giraltovská,  Krátka,

 piatok 09.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Bardejovská Nová Ves – Dujava,  Lesná,   Potočná,   Záhradná, Nám. L. Berku, Čerešňová, Pálenica, Agátová, Javorová, Jelšová, Smreková, Gaštanová, Buková, Jedľová, Topoľová, Vŕbová,

pondelok 12.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Mihaľov,

utorok 13.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Bardejovská Zábava,

 streda 14.08.2019 od 16:00 do 19:00 hod.

ul.: Mičkova

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…