Podľa covid automatu je celé Slovensko stále v čiernej zóne a platné je len podrobnejšie rozdelenie do jednotlivých stupňov varovania.


Začínajú platiť nové pravidlá pre jednotlivé okresy v závislosti od toho, v akej farbe sa daný okres nachádza. V rámci regionálneho rozdelenia je v štvrtom stupni varovania (čierna farba) 19 okresov, v treťom stupni varovania (bordová farba) 50 okresov a v druhom stupni varovania (červenej farbe) je 10 okresov, vrátane okresu Bardejov.

Druhý stupeň varovania – aktuálne platné opatrenia 

Rúško

 • je povinné v interiéri
 • je povinné v exteriéri okrem extravilánu (l)

Obmedzenie pohybu

 • pohyb nie je obmedzený
 • na pobyt v prírode v IV. stupni varovania na regionálnom aj národnom automate v rámci okresu nie je potrebný test
 • ak je podľa regionálneho automatu okres v čiernej farbe, teda v najvyššom stupni rizika, pobyt v prírode mimo okresu je zakázaný
 • ak sa národný automat nachádza v IV. stupni varovania, na pobyt v prírode mimo okresu v I., II. a III. stupni varovania na regionálnom automate je potrebný test nie starší ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v IV. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v II. alebo III. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 14 dní. V prípade, že ľudia využívajú na cestu do práce hromadnú dopravu, musia mať test, ktorý nie je starší viac ako 7 dní
 • ak sa okres nachádza v I. stupni varovania, bude potrebný na cestu do práce test, ktorý nie je starší ako 21 dní

Školy

 • materské školy, základné školy prezenčne (m)
 • len koncové ročníky na strednej škole alebo odbornom učilišti (n)
 • na prezenčné vyučovanie je potrebný test, ktorý nie je starší viac ako 7 dní, vrátane zákonného zástupcu
 • vysoké školy fungujú dištančne
 • výnimkou je, ak sa podľa regionálneho automatu nachádza okres v čiernej farba, teda v najvyššom stupni rizika, školy ostávajú zatvorené

Hromadné podujatia

 • zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, kiná, koncertné siene a bohoslužby s testom podľa platnosti testu (d)

Oslavy, večierky, svadby, kary

 • zakázané

Alkohol na verejnosti

 • požívanie alkoholu na verejnosti je zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.)

 • maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov

Návštevy v nemocniciach a ZSS

 • zákaz návštev okrem výnimiek (e)

Väznice

 • návštevy sú povolené s negatívnym testom, nie starším ako 24 hodín

Profesionálny šport

 • je povolený, ale bez divákov / bez obecenstva (f)

Rekreačný šport

 • podľa rizikovosti športových aktivít (k)

Lyžiarske strediská

 • strediská sa riadia semaforom cestovného ruchu
 • na vstup je potrebný negatívny test, ktorý nie je starší ako 72 hodín, následne je potrebný test každých 72 hodín
 • v kabínkach môže byť len jeden človek, prípadne členovia jednej domácnosti

Fitness

 • vo fitnesscentrách môže byť maximálne 6 osôb a minimálna plocha 15 metrov štvorcových na osobu
 • vstup povolený len s testom

Wellness, akvapark, kúpele

 • sú zakázané

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

 • maximálne 6 osôb
 • vstup je povolený len s testom

Obchody, služby a nákupné centrá

 • maximálne jeden zákazník na 15 metrov štvorcových
 • detské kútiky musia byť zatvorené
 • sedacie sekcie musia byť zatvorené
 • vstup len s negatívnym testom

Reštaurácie

 • povolený je okienkový predaj
 • otvorené môžu byť terasy, rozostup medzi stolmi musí byť 2 metre
 • vstup na terasu je povolený len s testom

Múzeá, galérie, výstavné siene

 • povolené sú individuálne prehliadky / jeden návštevník na 15 metrov štvorcových
 • vstup je povolený len s testom

Knižnice

 • spoločné čítanie kníh do 6 osôb
 • výdaj a vrátenie kníh len cez okienko

Firmy, podniky a organizácie

 • odporúčaná práca z domu
 • kontrola testov v sektore služieb

Ubytovacie zariadenia

 • povolené bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov
 • ubytovanie zo spoločnej domácnosti maximálne 2 dospelé osoby na izbe, alebo jedna domácnosť v samostatnej izbe s hygienickým zariadením
 • na vstup je potrebný negatívny test
 • zariadenia musia povinne testovať zamestnancov

Taxi

 • v taxíku je povinné rúško
 • taxikári musia pravidelne vetrať
 • maximálne 2 osoby na jeden rad
 • dezinfekcia po každom klientovi

Platnosť testu

14 dní (od druhé stupňa základných škôl)

Iné

 • podľa špeciálnych usmernení (i)

d) podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)
e) sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie
f) podľa špeciálnych usmernení
i) podľa špeciálnych usmernení
k) pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb
l) výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka
m) za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu
n) za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu

Zdroj: korona.gov.sk, health.gov.sk, uvzsr.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici Krátky rad

Dnes doobeda sa konal takpovediac kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici K…