Domov Články Samospráva Certifikát pre mesto Bardejov od organizácie ENVI-PAK, a.s.

Certifikát pre mesto Bardejov od organizácie ENVI-PAK, a.s.

1 .
Komentáre vypnuté na Certifikát pre mesto Bardejov od organizácie ENVI-PAK, a.s.
790

Organizácia ENVI – PAK, a.s. ktorá zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov udelila mestu Bardejov Certifikát za rok 2019, v ktorom mesto prispelo množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 836 113 kg.


Vďaka tomúto triedenému zberu mesto Bardejov prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK, a.s. v objeme 69 036 000 kg CO2.

Veríme, že naďalej budete zodpovedne triediť odpady a mesto vám zabezpečí v spolupráci s organizáciou ENVI – PAK, a.s. vhodné podmienky. Spoločne veríme, že nepoľavíme a zvýšime množstvo vytriedeného odpadu a prispejme k zdravému životnému prostrediu. Množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka občanom, ktorí budú zodpovedne triediť.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…