Vážený pán Gašparovič, vážený pán prezident,

k Vášmu dnešnému významnému životnému jubileu Vám želám len to najlepšie, najmä pevné zdravie, ktoré je dnes také mimoriadne dôležité. Ale aj naplnenie ďalších plánov, výziev a predsavzatí, ktoré pred Vami stoja . Veľa šťastia v kruhu svojich najbližších.

Vždy som si Vás vážil predovšetkým ako človeka. Prezidenta, ktorý popri plnení náročných štátnických povinností tak v medzinárodnom meradle, ako i v v rámci Slovenska mal záujem a venoval svoju pozornosť aj podpore a rozvoju jednotlivých regiónov. Vďaka Vašej podpore sa nám podarilo kontinuálne a výrazne pokračovať v oblasti obnovy a revitalizácie pamiatkovej zóny.

Osobné stretnutia a diskusie s Vami pre mňa vždy boli a budú inšpiráciou pre ďalší rozvoj Bardejova, ale aj uvažovania v širších politických kontextoch. Vaše návštevy v meste boli pre nás

vzpruhou a inšpiráciou a vždy ste – aj ako Čestný občan mesta Bardejova – u nás vítaný. Vždy mi bolo a vždy mi bude cťou s Vami naďalej spolupracovať. Počúvať Vaše rady a cítiť Vašu podporu.

S úctou a vďakou, so želaním všetkého dobrého

Boris Hanuščak

primátor mesta Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rozrastá sa sieť cyklochodníkov

Samospráva nášho mesta má vždy plán rozvoja na niekoľko krokov dopredu, preto patrí k najú…