Vážený pán Gašparovič, vážený pán prezident,

k Vášmu dnešnému významnému životnému jubileu Vám želám len to najlepšie, najmä pevné zdravie, ktoré je dnes také mimoriadne dôležité. Ale aj naplnenie ďalších plánov, výziev a predsavzatí, ktoré pred Vami stoja . Veľa šťastia v kruhu svojich najbližších.

Vždy som si Vás vážil predovšetkým ako človeka. Prezidenta, ktorý popri plnení náročných štátnických povinností tak v medzinárodnom meradle, ako i v v rámci Slovenska mal záujem a venoval svoju pozornosť aj podpore a rozvoju jednotlivých regiónov. Vďaka Vašej podpore sa nám podarilo kontinuálne a výrazne pokračovať v oblasti obnovy a revitalizácie pamiatkovej zóny.

Osobné stretnutia a diskusie s Vami pre mňa vždy boli a budú inšpiráciou pre ďalší rozvoj Bardejova, ale aj uvažovania v širších politických kontextoch. Vaše návštevy v meste boli pre nás

vzpruhou a inšpiráciou a vždy ste – aj ako Čestný občan mesta Bardejova – u nás vítaný. Vždy mi bolo a vždy mi bude cťou s Vami naďalej spolupracovať. Počúvať Vaše rady a cítiť Vašu podporu.

S úctou a vďakou, so želaním všetkého dobrého

Boris Hanuščak

primátor mesta Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…