Podpredseda vlády Richard Raši dnes (13.1.2020) v rámci pravidelných kontrolných dní navštívil mesto Bardejov a skontroloval projekty, na ktoré prispel Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu prostredníctvom regionálneho príspevku.


Ako prvú navštívil spoločnosť TRIM LEADER, a.s., ktorá zamestnáva v Bardejove 379 ľudí a vyrába poťahy do automobilov. Spoločnosť dostala z regionálneho príspevku dotáciu 99 220 eur na úhradu prevádzkových nákladov – nájmu a energií, ako aj mzdových výdavkov pre nových zamestnancov prijatých v rámci projektu.
Minulý rok firma však celkovo prijala 91 ľudí, z toho polovicu z Úradu práce. Okrem toho bola pridelená dotácia od vlády vo výške 120 000 eur aj na inštaláciu klimatizácie, keďže šičky museli v minulosti pracovať v lete vo vysokých horúčavách.

Následne navštívil spoločnosť VIMMA, s.r.o., ktorá sa zameriava na pestovanie a spracovanie drobného ovocia. V rámci projektu boli finančné prostriedky vo výške 77 454 eur vyčlenené na dobudovanie haly na pozberovú úpravu a spracovanie ovocia, nákup traktorového návesu, sušičky ovocia, lisu a ďalšej techniky potrebnej na výrobu džemov – bude vytvorených 5 pracovných miest. Doteraz spoločnosť zamestnávala 3 troch zamestnancov a v sezóne 25 až 30 brigádnikov.

Vicepremiér Raši v Bardejove navštívil aj Základnú školu Vinbarg a Základnú školu Bartolomeja Krpelca. Na Vinbargu mesto buduje modernú krytú plaváreň s 25 metrovým plaveckým bazénom, ktorý bude slúžiť nielen žiakom z mesta a okolia, ale aj obyvateľom najväčšieho bardejovského sídliska so 7000 obyvateľmi. Vláda SR na svojom výjazdovom zasadnutí v Bardejove 4.7.2018 schválila bezúročnú pôžičku vo výške 800 tis. EUR určenú na jej dostavbu a práce momentálne finišujú. ZŠ Bartolomeja Krpelca plánuje samospráva zrekonštruovať v prípade úspechu podanej žiadosti v rámci grantovej výzvy fondov EHP, ktorá sa momentálne pripravUJE.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…