18. apríl – Svetový deň kultúrneho dedičstva je symbolom bohatstva ľudstva, ktoré by malo byť prístupné všetkým ľudom bez rozdielu.


Ochrana a zveľaďovanie tejto hodnoty nevyčísliteľnej ceny si vyžaduje koordinované kolektívne úsilie celej medzinárodnej komunity. Tento ojedinelý deň poskytuje aj príležitosť na zvyšovanie všeobecného povedomia o rôznorodosti kultúrneho dedičstva, prispieva k snahám o jeho ochranu a zachovanie a upozorňuje na jeho zraniteľnosť.

18. apríla 1982 bol pri príležitosti sympózia organizovaného Medzinárodnou radou pre pamiatky a sídla (ICOMOS) v Tunisku prednesený návrh, aby sa tento deň oslavoval naraz po celom svete ako Medzinárodný deň pamiatok a sídiel (International Day for Monuments and Sites). Tento projekt bol prijatý Výkonným výborom ICOMOS-u, ktorý vypracoval a poskytol praktické návrhy národným výborom, ako oslavovať tento deň.

Myšlienka bola odobrená aj celosvetovou konferenciou UNESCO, ktorá na svojom 22. zasadnutí v novembri 1983 prijala rezolúciu, odporúčajúcu svojim členom zvážiť možnosť vyhlásiť každoročne 18. apríl za Medzinárodný deň pamiatok a sídiel, ktorý sa už tradične nazýva aj Svetovým dňom kultúrneho dedičstva.

U nás v Bardejove máme vďaka dlhodobému úsiliu samosprávy ale aj miestnych obyvateľov po niekoľko generácií až dodnes zachovaných a obnovených množstvo pamiatok. Za toto úsilie bol Bardejov už aj viackrát odmenený. Za úspešnú rekonštrukciu historického jadra mesta Bardejov dostalo mesto v roku 1986 Zlatú medailu, ktorú udeľovalo Medzinárodné kuratóriom nadácie ICOMOS pri UNESCO. O 14 rokov neskôr, v roku 2000, bolo Radničné námestie a židovské suburbium vyhlásené za lokalitu, ktorá bola zapísaná do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Od tohto zápisu už ubehlo vyše 20 rokov a Bardejov naďalej prechádza kontinuálne rozsiahlou obnovou mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorú sa my v Kultúrnom a turistickom centre snažíme zachytávať fotografiami, ktoré pravidelne ukazujeme návštevníkom. Naposledy sme počas minulého roka umiestnili vo veži Baziliky sv.Egídia panely, kde si môžu návštevníci porovnať aktuálny výhľad s tým historickým. Na tejto výstave sme spolupracovali s ľuďmi, ktorí si históriu Bardejova vážia a sú zoskupení v skupine: BARDEJOV kedysi a dnes a hlavne jej zakladateľ
Ferdinand Hažlinský

Tu je aspoň malá ochutnávka výstavy, ktorú si už zakrátko opäť budete môcť ísť pozrieť na vežu baziliky sami 🙂

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…