Výrazné obmedzenia počas pandémie COVID-19 ovplyvnili nielen bežný život ľudí, ale aj „život“ a aktivity mnohých samospráv na Slovensku. Utlmovali sa mnohé aktivity v oblasti kultúry, sociálneho života i rozvojových plánov a projektov – prioritou bolo zabezpečenie života a zdravia obyvateľov.


Samospráva Bardejova sa však v týchto obmedzujúcich podmienkach (rovnako, ako aj v období pred nástupom pandémie) aktívne zapájala do tvorby projektov, ktoré mali ambíciu kvalitatívne výrazne zlepšiť život a komfort bývania i oddychu obyvateľov mesta. Koncepčná, precízna a hlavne do detailov premyslená stratégia ich príprav sa v konečnom dôsledku začína prejavovať v ich schválení príslušnými riadiacimi orgánmi: či už sa jedná o projekty financované z fondov EÚ, alebo grantových schém jednotlivých ministerstiev, štátnych ustanovizní či samosprávneho kraja.

V realizácii, alebo tesne po schválení je osem významných projektov: rekonštrukcia športovej haly Mier (predpokladaný náklad cca 2,5 milióna eúr), cyklochodník spájajúci nábrežie Tople so sídliskom Vinbarg s pokračovaním na Dukliansku ulicu (cca 630 tisíc eúr), komplexná rekonštrukcia Zberného dvora ( vyše 700 tisíc eúr), dva projekty v rámci vodozádržných opatrení (každý v hodnote cca 200 tisíc eúr), výstavba cyklolávky na ulici Pod Lipkou (180 tisíc eúr), výstavba ihriska v mestskej časti Dlhá Lúka (cca 75 tisíc eúr), ako aj najnovšie schválený projekt  „SMART Bardejov – mesto na dosah“ (viac ako 0,5 milióna eúr).

Pri tomto projekte – lebo je naozaj výnimočný – by sme sa radi pristavili podrobnejšie. Zavádza totiž v meste Bardejov internetovú platformu pre dopravu a monitoring životného prostredia prostredníctvom sústavy senzorov. Dáta zo senzorov budú použité pre rozvoj mestských verejných politík – dopravnej a parkovacej politiky, politiky životného prostredia – a užitočných aplikácií pre občanov, návštevníkov, aj podniky. Sprevádzkovanie platformy internetu vecí so všetkými používateľskými rozhraniami vo fyzickom priestore aj prostredníctvom mobilných aplikácií bude mať priamy dopad na kvalitu života občanov, životné prostredie v meste a lepšie plánovanie súvisiacich verejných politík. Nad otvorenými dátami z platformy internetu vecí môže súkromný sektor a ďalšie verejné inštitúcie postaviť ďalšie užitočné aplikácie pre špecifické skupiny obyvateľov a kategórie používateľov, napr. pre vedu a výskum. V rámci projektu bude dodaný konkrétny HW a aplikácie pre monitoring životného prostredia, obsadenosť parkovacích miest v oblastiach záujmu, vizualizácia meteorologických dát a indikátorov znečistenia prostredia, rezervácia parkovacích miest, úhrada a kontrola parkovného a vynucovanie práva na týchto úsekoch. Celé riešenie je ideálne prvým, no zároveň kľúčovým krokom v komplexnom rozvoji internetu vecí ako integrálneho piliera moderného inteligentného mesta (tzv. smart city). Ako ďalšie z riešení e-governmentu, aj výsledky projektu „SMART Bardejov – mesto na dosah“ budú vyžadovať etapu školenia a osvety tak pre pracovníkov, ako aj používateľov – občanov a návštevníkov, v nadväznosti na ďalšie kroky pre zvyšovanie digitálnej kompetencie občanov.

Ak si zrátame celkovú hodnotu týchto úspešných projektov, priblížime sa k číslu 5 miliónov eúr – domnievame sa, že iba máloktorá samospráva na Slovensku sa môže pochváliť takýmto investičným úspechom ! Podotýkame, že to všetko v čase doznievajúcej pandémie COVID-19… Ďalšie projekty čakajú na schválenie príslušnými riadiacimi orgánmi a existuje reálny predpoklad, že budú schválené, čím sa objemy vložených finančných  prostriedkov ešte zvýšia: adekvátne k tomu sa však zvýši aj finančný podiel samosprávy na kofinancovaní takýchto projektov.

Úspešnosť Bardejova v získavaní mimorozpočtových zdrojov je podmienená viacerými faktormi: najvýznamnejšími z nich sú však premyslená koncepcia a stratégia a kvalitná príprava. Samospráva je však presvedčená – a skúsenosti jej dávajú za pravdu -, že ak existuje aspoň teoretická šanca zveľadiť majetok mesta a skvalitniť komfort jeho obyvateľov bez drastického dopadu na mestský rozpočet, nevyužiť ju by bola neodpustiteľná chyba. Programovacie obdobie na čerpanie zdrojov z EÚ nebude trvať večne: tieto zdroje sa však „neprejedia“, ale sú a budú investované do dynamického rozvoja Bardejova.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…