V dňoch 25. a 26. apríla 2019 usporiadalo Gymnázium L. Stöckela už 2. ročník unikátnej konferencie Taste the Future 2019, ktorá je určená študentom bilingválneho štúdia na Slovensku. Prvý deň konferencie prijal rečníkov a hostí primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak. Následne bola pre nich žiakmi a učiteľmi GLS pripravená pútavá prehliadka mesta.


Víziou konferencie je ponúknuť žiakom bilingválneho štúdia príležitosť nahliadnuť do súčasného trhu práce a predstaviť im jeho výzvy (v rôznych oblastiach: medicína, IT, právo, dizajn, spoločnosť, atď.). Rovnako je túžbou organizátorov motivovať ich k učeniu sa cudzieho jazyka ako nevyhnutného predpokladu na úspešné presadenie sa vo svete práce.

Na konferencii vystúpilo spolu 12 rečníkov, odborníkov vo svojej oblasti. Mnohí z nich sú bývalí absolventi Gymnázia L. Stöckela , ktorí sa uplatnili v zahraničí, alebo to sú hostia zo zahraničia. Celá konferencia prebieha v anglickom jazyku, a to formou prednášok, diskusií, či workshopov.

Žiaci mali aj priestor počas prestávok s jednotlivými rečníkmi diskutovať. Ak ste zvedaví, kto kto nám tento rok zavítal, viac informácií o rečníkoch nájdete na facebookovej stránke konferencie Taste The Future GLS Bilingual.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Deň ZEME s MO SRZ v Bardejove

Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavým…