Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Zápis detí do 1. ročníka

V súlade s § 20 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a dopl…