Milí žiaci,

vážené panie učiteľky, páni učitelia,

vážení rodičia,

máme za sebou úspešne zvládnutý, náročný školský rok 2019/2020, ktorý bol vo svojej druhej polovici výrazne poznačený pandémiou koronavírusu, ktorá si vyžiadala mimoriadne opatrenia. Chcem sa Vám všetkým ešte raz poďakovať za to , že sme to všetko spoločne a najmä úspešne zvládli. Po dvoch mesiacoch zaslúženého odpočinku začína nový školský rok a opäť v mimoriadnom režime, ktorý so sebou prináša mnohé opatrenia a s tým spojené obmedzenia, minimálne počas prvých dvoch týždňov.

Pevne verím, že túto náročnú situáciu opätovne zvládneme. Keď budeme trpezliví, zodpovední, úspešne prekonáme aj túto prekážku a život v školách sa vráti do normálneho režimu. Kvalitná výchova a vzdelávanie je tým najlepším, čo môžeme urobiť pre mladú generáciu dnes, ale najmä smerom do budúcnosti. Našim prvákom prajem len to najlepšie pri objavovaní sveta písmen a čísel, získavaní nových vedomostí, aby ste boli v škole spokojní a šťastní. Možno nie všetko sa na prvýkrát podarí, možno prvé oblúčiky písmen nebudú úplne dokonalé, ale buďte trpezliví. Za pomoci vašich paní učiteliek a rodičov to isto zvládnete. Aj ostatným žiakom prajem, aby vám nechýbala chuť do učenia, radosť a motivácia: veď to, čo robíte, robíte hlavne pre seba a svoju budúcnosť. Vám rodičia chcem zaželať čo najviac radosti z  vašich detí.

Učiteľom prajem veľa pozitívnej energie, potrebnú dávku trpezlivosti, veľa elánu,  množstvo skvelých nápadov a inšpirácii pri náročnej úlohe napĺňania poslania výchovy a vzdelávania vašich žiakov.

Spoločne si zaželajme, aby bol nový školský rok úspešný, aby ste boli všetci zdraví a spokojní s tým, čo robíte. Napĺňali šťastím seba, ale aj svoje okolie. Ale najmä, aby sme už čoskoro mohli to všetko zvládnuť v podmienkach, na ktoré sme zvyknutí, bez akýchkoľvek ďalších mimoriadnych opatrení.

Boris Hanuščak

primátor mesta

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Revitalizácia sídliska Družba napreduje

Revitalizácia sídliska Družba vyzerá už teraz skvele. Prvá etapa je krátko pred ukončením …