Vďaka rozhodnutiu ešte predchádzajúcej vlády SR , dostal Bardejov na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok navýšené prostriedky na rok 2020 oproti minulosti skoro o 100% v celkovej výške 1 060 000 €/rok.


Vďaka nim mohlo mesto vykúpiť a asanovať „Zelený dom“ , pokračovať v obnove hradobných múrov a súvisiacej infraštruktúry v lokalite Severovýchodného barbakánu ale aj v okolí Hrubej bašty. V budúcom roku plánuje vynaložiť samospráva schválené prostriedky na pokračovanie obnovy múrov a hradobnej priekopy medzi Hrubou Baštou a Hornou bránou, zrekonštruovať Červenú „Kráľovskú“ baštu ale aj pokračovať v rekonštrukcii podkrovia budovy Mestského úradu.

Okrem toho tak ako aj v minulom roku plánuje mesto využiť prostriedky aj z grantovej schémy Ministerstva kultúry a my veríme, že bude úspešné tak ako doteraz. Byť zapísaným na Zozname svetových pamiatok Unesco nie je len česť ale hlavne záväzok a my sme radi, že naša samospráva k tomu pristupuje zodpovedne. Vďaka tomuto snaženiu je naše najkrajšie mesto na Slovensku z roka na rok ešte krajšie a bohatšie na odkryté poklady 🙂

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Leto na sídlisku 2

    Páčilo sa Vám júlové podujatie Leto na sídlisku? Ani v auguste nebude chýbať tradičné práz…
  • LETO NA SÍDLISKU

    Milé deti, máte chuť si zasúťažiť, zahrať sa a zabaviť? Všetkých Vás pozývame na tradičné …
  • Cestovateľský večer na Havaji

    V utorok podvečer sme sa nechali vniesť do exotickej krajiny, obklopenej Tichým oceánom a …
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Leto na sídlisku 2

Páčilo sa Vám júlové podujatie Leto na sídlisku? Ani v auguste nebude chýbať tradičné práz…