Vďaka rozhodnutiu ešte predchádzajúcej vlády SR , dostal Bardejov na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok navýšené prostriedky na rok 2020 oproti minulosti skoro o 100% v celkovej výške 1 060 000 €/rok.


Vďaka nim mohlo mesto vykúpiť a asanovať „Zelený dom“ , pokračovať v obnove hradobných múrov a súvisiacej infraštruktúry v lokalite Severovýchodného barbakánu ale aj v okolí Hrubej bašty. V budúcom roku plánuje vynaložiť samospráva schválené prostriedky na pokračovanie obnovy múrov a hradobnej priekopy medzi Hrubou Baštou a Hornou bránou, zrekonštruovať Červenú „Kráľovskú“ baštu ale aj pokračovať v rekonštrukcii podkrovia budovy Mestského úradu.

Okrem toho tak ako aj v minulom roku plánuje mesto využiť prostriedky aj z grantovej schémy Ministerstva kultúry a my veríme, že bude úspešné tak ako doteraz. Byť zapísaným na Zozname svetových pamiatok Unesco nie je len česť ale hlavne záväzok a my sme radi, že naša samospráva k tomu pristupuje zodpovedne. Vďaka tomuto snaženiu je naše najkrajšie mesto na Slovensku z roka na rok ešte krajšie a bohatšie na odkryté poklady 🙂

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Otváracie hodiny zberného dvora počas sviatkov 2020

EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov ZBERNÝ DVOR Úprava otváracích hodín počas…