Od pondelka 16.marca 2020 dochádza k úprave stránkových dní a hodín Mestského úradu v Bardejove:


od 08.00 hod. sa uzatvárajú stránkové dni a hodiny práce Mestského úradu (MsÚ) v Bardejove. Pre tých obyvateľov Bardejova, ktorí z nevyhnutných dôvodov budú musieť navštíviť jeho pracoviská bude usmerňovaná ich aktivita príslušníkmi mestskej polície (MsPO). Kontaktné miesto je vytvorené na podateľni MsÚ s tým, že každý záujemca, ktorý si nevie vybaviť svoju požiadavku bez toho, aby mu nebola poskytnutá osobná konzultácia, bude konfrontovaný s príslušným vedúcim oddelenia, ktoré je kompetenčne oprávnené požiadavky občana vybavovať. Kontaktné číslo v prípade akýchkoľvek otázok je +421 54 4862 122. Toto opatrenie platí až do odvolania.

Od pondelka 16.3. sa taktiež uzatvárajú všetky základné školy, materské školy a jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (toto opatrenie platí takisto až do odvolania).

V ostatných prípadoch (vrátane akútnych) samospráva odporúča  riadiť sa závermi Centrálnej krízovej komisie a ďalších kompetentných štátnych orgánov.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…