„Šiesty október je dátumom, ktorý by mal byť v našej pamäti navždy zapísaný: šiesteho októbra 1944 za začala bojová ofenzíva, ktorá viedla k priamemu oslobodzovaniu  Československa“.


Aj takéto slová zazneli v utorok 6.10.2020 z úst primátora Bardejova Borisa Hanuščaka, ktorý sa spolu s predsedom Obl. výboru SZPB v Bardejove Artemom Feckom a svojimi spolupracovníkmi zúčastnil pietneho aktu položenia venca k podnožiu pamätníka na Námestí SNP. Zúčastnení zvolili takýto spôsob pripomenutia si týchto historických udalostí, pretože pandémia COVID-19 a vyhlásený núdzový stav viedli k zrušeniu oficiálnych osláv Karpatsko-duklianskej operácie na Dukle a vo Svidníku.

Ani tieto skutočnosti však nič nemenia a nezmenili na fakte, že predstavitelia samosprávy a SZPB si každoročne uctievajú pamiatku hrdinov Dukly – že to tohto roku kvôli známym okolnostiam bolo v Bardejove je o to cennejšie.

Bardejovský Pamätník SNP je pietnym miestom, ktoré si zasluhuje pozornosť práve preto, že pripomína hrôzy II. svetovej vojny, ale pripomína aj hrdinstvo padlých i preživších a je mementom, aby sa nič podobné v budúcnosti nestalo.

Toto memento je dôležité aj v týchto pohnutých dňoch: nielen kvôli pandémii koronavírusu, ale aj kvôli (možno až pričastému) „ohýbaniu“ historických faktov…

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Predĺženie uzavretia škôl

Vážení rodičia, milí žiaci, rozhodnutie o prechode základných škôl v zriaďovateľskej pôsob…