Prešovský samosprávny kraj (PSK) v súčinnosti so štátnymi orgánmi opätovne otvára veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej (SPŠ) v Bardejove, kde sa bude dať zaočkovať vakcínami AstraZeneca ( v sobotu 15.5.2021, 1300 pacientov očkovaných druhou dávkou), a v nedeľu 16.5.2021 vakcínou Pfizer/Biontech ( 1 200 pacientov ).


Očkovanie tak bude prebiehať dva dni. Tí z čakateľov, ktorí absolvovali prvú dávku očkovania vakcínou AstraZeneca by mali od NCZI odŕžať SMS správu, ktorá im určí čas očkovania – ak sa tak nestane do piatka 14. mája 2021 do 12.00 hod., nech kontaktujú Call centrum PSK +421 902 988 406.
V prípade ostatných záujemcov o očkovanie prihlasovanie prebieha cez centrálny registračný systém NCZI www.korona.gov.sk. Opäť je k dispozícii možnosť očkovania náhradníkov prostredníctvom registračného systému Prešovského samosprávneho kraja na základe nahlásenia záujemcov ošetrujúcim lekárom, ktorí sú definovaní v prílohe vyhlášky (96/2021 Z.z.). Kraj odporúča kontaktovať oprávnených záujemcov o očkovanie s chronickými ochoreniami práve svojho ambulantného lekára, aby ich prihlásil na očkovanie.

V súvislosti s víkendovým očkovaním, a s jeho bezproblémovým priebehom bolo opätovne prijatých niekoľko opatrení, ktoré v princípe kopírujú opatrenia z 8. mája t.r.:
– samotné očkovanie bude prebiehať od 8:00 do 18:00 hod., pričom personál bude na mieste prítomný od 7:00 do 19:00 hod.,.
– príslušníci Mestskej polície ( v súčinnosti s príslušníkmi OR PZ v Bardejove) budú počas celej doby očkovania prítomní na mieste, budú koordinovať príchodzých a zabezpečovať hladký priebeh očkovania,
– ul. Komenského (pred budovou SPŠ technickej) sa v úseku cca od kruhového objazdu až po križovatku s ul. Jiráskovou pri Cirkevnej spojenej škole prispôsobí tak, aby na nej bolo možné obojsmerne pozdĺžne parkovať, rovnako bude umožnený vjazd do areálu ihriska nad internátom školy,
-príjazdové cesty budú vyznačené značkami,
– parkovisko pri tržnici pod „AB-čkom“, rovnako ako parkovisko pri ČK PLUS – Alian s.r.o. nebudú pre pacientov počas očkovacích dni dostupné,
– parkoviská v samotnom areáli SPŠ technickej budú určené výhradne pre personál a imobilných pacientov,
– parkoviská pre mobilných pacientov sú určené predovšetkým na ul. Komenského (obojsmerné pozdĺžne parkovanie) a pred Gymnáziom L. Stockela

Samospráva Bardejova i Prešovský samosprávny kraj chcú aj touto cestou vyzvať tých, ktorí sa rozhodnú dať sa cez víkend zaočkovať a prídu k SPŠ, aby prejavili ohľaduplnosť a trpezlivosť.

Foto: FB – Prešovský samosprávny kraj

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…