Keď v lete 2020 navštívila naše mesto mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Írska v SR, J.E. Hilda Ó Riain v neformálnej debate s primátorom MUDr. Borisom Hanuščakom hovorila ja o záujme Írska „naštartovať“ rozvoj bilaterálnych vzťahov.


Medzi aktivitami, ktoré boli v tomto zmysle spomenuté patrila aj spoluúčasť Bardejova pri oslavách Dňa sv. Patrika – kultúrneho, náboženského a štátneho sviatku Írov. Tento návrh sa stretol s pozitívnym ohlasom a tak môžeme s hrdosťou oznámiť, že 17. marca t.r. sa Bardejov zaradí do zoznamu miest, ktoré si tento sviatok takisto pripomenú, aby tým symbolizovali slovensko-írske priateľstvo a spoluprácu mesta a veľvyslanectva.

Od 20.00 hod. do 22.00 hod. budú dominanty Bardejova – budova starobylej radnice a Bazilika minor sv. Egídia – v rámci večernej iluminácie zahalené do zelenej farby ako znak priateľstva dvoch ustanovizní, i dvoch štátov.

V pláne je aj spoločné vysadenie írskeho duba v Parku Európy na sídlisku Obrancov mieru – táto aktivita je však z dôvodu protipandemických opatrení presunutá na neskoršie, vhodnejšie obdobie…

Sme presvedčení, že aj takáto – možno nepatrná – aktivita podčiarkne význam tvoriacej sa spolupráce.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…