Národný inšpektorát práce v spolupráci s Národným kontaktným miestom Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Slovenskej republike organizoval v októbri celoslovenskú konferenciu Kultúra bezpečnosti. V hlavnom meste ocenili aj tri spoločnosti z Bardejova. Ide o  historický úspech v oblasti BOZP pre naše mesto.


Na konferencii v bratislavskom hoteli Saffron sa zišlo viac ako 130 zástupcov firiem, organizácií a inšpektorov z celého Slovenska. Cieľom konferencie bolo priniesť aktuálne informácie týkajúce sa najnovších trendov v oblasti BOZP. Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie prestížneho osvedčenia a získanie titulu BEZPEČNÝ PODNIK.

Medzi ocenené podniky sa prvýkrát zapísali bardejovské spoločnosti OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o., UVEX Bardejov, k.s. a zariadenie Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov, ktoré po splnení predpísaných kritérií a na základe rozhodnutia Riadiacej komisie programu „Bezpečný podnik“, získali dané ocenenie a renomovaný titul. Tieto spoločnosti získali prestížne ocenenie vďaka spolupráci s PhDr. Katarínou Chomovou, EMBA a Jozefom Chomom zo spoločnosti BOZPO-BJ, s.r.o., ktorej sa okrem troch bardejovských spoločností podarilo pomôcť k získaniu ocenenia aj štvrtému podniku – spoločnosti BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o., depo Prešov.

Ocenenie si z rúk štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša a generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce SR Ing. Karola Habinu prevzal generálny riaditeľ Ing. et. Bc. Jaroslav Živčák, PhD. zariadenie Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov a konateľ spoločností OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. a UVEX Bardejov Ing. Miroslav Matys spolu s PhDr. Katarínou Chomovou, EMBA.

Osvedčenie „Bezpečný podnik“ pre spoločnosť UVEX Bardejov, k.s.

Na fotke (zľava): Karol Habina, Katarína Chomová, Miroslav Matys, Branislav Ondruš

Osvedčenie „Bezpečný podnik“ pre zariadenie Sociálny dom Antic n.o. Bardejov

Na fotke (zľava): Karol Habina, Radovan Živčák, Jaroslav Živčák, Branislav Ondruš

Osvedčenie „Bezpečný podnik“ pre spoločnosť OBUV-ŠPECIAL, spol. s r.o.

Na fotke (zľava): Karol Habina, Katarína Chomová, Miroslav Matys, Branislav Ondruš

„Chcel by som oceniť úsilie manažmentu podnikov, ktoré sa dobrovoľne zaviazali k napĺňaniu požiadaviek programu Bezpečný podnik, pretože tým dokazujú, že im záleží na zlepšovaní pracovných podmienok svojich zamestnancov aj nad rámec legislatívnych noriem,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Dodal, že ministerstvo tento program bude i v budúcnosti podporovať, pretože vytváranie zdravých pracovísk je jednou z priorít rezortu.

Ocenené podniky budú prezentované aj na medzinárodnej konferencii Aktuálne otázky bezpečnosti práce, ktorá sa bude konať v dňoch 4.–6.12.2019 na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách. Táto konferencia patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie podujatia v oblasti BOZP na Slovensku s 30-ročnou tradíciou a zároveň je národným podujatím v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Podmienkou pre získanie osvedčenia BEZPEČNÝ PODNIK je nielen zavedenie systému riadenia BOZP, ale aj celková úroveň starostlivosti o BOZP, kultúra práce, nízka úrazovosť, úroveň sociálnej starostlivosti, úroveň protipožiarnej bezpečnosti v nadväznosti na plnenie povinností v tejto oblasti a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí správnych orgánov aj vo veciach životného prostredia.

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Leto na sídlisku 2

    Páčilo sa Vám júlové podujatie Leto na sídlisku? Ani v auguste nebude chýbať tradičné práz…
  • LETO NA SÍDLISKU

    Milé deti, máte chuť si zasúťažiť, zahrať sa a zabaviť? Všetkých Vás pozývame na tradičné …
  • Cestovateľský večer na Havaji

    V utorok podvečer sme sa nechali vniesť do exotickej krajiny, obklopenej Tichým oceánom a …
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Leto na sídlisku 2

Páčilo sa Vám júlové podujatie Leto na sídlisku? Ani v auguste nebude chýbať tradičné práz…