Dnes (19.5.2020) sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo v poradí XXI.-vé mimoriadne zasadnutie mestskej rady (MsR), ktoré malo na programe rokovania jeden bod: rozpočtové opatrenie primátora mesta.


Jeho prerokovanie bolo nutné, pretože poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom ostatnom zasadnutí 14. mája síce schválili žiadosti o nenávratný finančný príspevok niekoľkých projektov, ale ešte predtým hlasovaním stiahli z rokovania Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta, ktorý obsahoval aj finančné krytie týchto projektov.

Utorkovým prerokovaním Rozpočtového opatrenia primátora mesta č.4/2020 sa tak zabezpečia finančné zdroje na postupnú realizáciu projektov zelených parkovísk na uliciach Sázavského a Wolkerovej, vodozádržných opatrení ZŠ Bartolomeja Krpelca, „zelenej“ strechy na objekte športovej haly, rekonštrukcie futbalového štadióna, rozšírenia zberného dvora a na spolufinancovanie rekonštrukcie interiéru kina Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…