Ďalším úspešným projektom, vďaka ktorému mesto zrekonštruuje kultúrnu pamiatku z externých zdrojov je projekt „Reštaurovanie Lampového stĺpa v Bardejove – 2. etapa, č. ÚZPF 1786/1“ v rámci programu Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom.


Schválená dotácia je vo výške 12 000 €. Obsahom projektu je reštaurovanie gotického kamenného lampového stĺpa v areáli bývalej nemocnice na Jiráskovej ul. v Bardejove realizovaním nasledovných aktivít: – reštaurovanie kultúrnej pamiatky, – dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác. V roku 2018 sa v rámci I. etapy zrealizoval reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.

Bardejovský lampový stĺp je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Vznik tejto neskorogotickej pamiatky sa datuje okolo roku 1500. Podľa záznamov zo 16. a 17. storočia sa pri ňom vykonávali popravy sťatím. V tomto priestore bývala vystavená aj hlava popraveného človeka.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Dobré počasie praje stavbárskym aktivitám

Priaznivé počasie praje stavbárskym aktivitám na projektoch, ktoré samospráva chce aspoň z…