Dnes (7.9.2022) predpoludním sa za prítomnosti primátora mesta Borisa Hanuščaka, viceprimátorov Evy Hudákovej a Vladimíra Savčinského a kompetentných zamestnancov mestského úradu konal kontrolný deň na šiestich stavbách, kde momentálne prebiehajú investičné aktivity smerujúce jednak k zatraktívneniu a vylepšeniu energetických nákladov školských a predškolských zariadení, ale aj k skvalitneniu života v meste všeobecne.


Kontrolou boli podrobené staveniská parkovísk na Fučíkovej a Gorkého ulici, stavenisko rekonštrukcie cintorína na Kellerovej ulici, ako aj prebiehajúce rekonštrukčné práce na stavbách školy B. Krpelca, ZŠ na Komenského ulici a ZŠ a MŠ na sídlisku Vinbarg.

Ako bolo v závere kontrolného dňa skonštatované, aj napriek meškajúcim dodávkam stavebných materiálov, enormnému nárastu ich cien a cien stavebných prác všeobecne práce prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu. Samozrejme, že ich postup ovplyvňujú faktory, na ktoré samospráva nemôže aktívne pôsobiť, ale už samotné konštatovanie bezproblémovosti napovedá o tom, že snaženie samosprávy bude mať po dokončení týchto investičných aktivít priaznivú finálnu podobu.

Najmä v prípade tzv. „školských“ projektov si plníme svoj investičný dlh, a zároveň posúvame podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu na úroveň doby začiatku tretieho tisícročia. Celkové investície na všetkých šiestich stavbách presahujú sumu 6 miliónov eúr, pričom len v prípade rekonštrukcie škôl ide o sumu viac ako 5 miliónov 800 tisíc eúr (pri 5%nom kofinancovaní).

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…