Dnes (21.7.2022) sa z iniciatívy primátora Bardejova Borisa Hanuščaka konal kontrolný deň na troch významných inestičných projektoch, ktoré zabezpečuje a realizuje samospráva mesta.


V prvom prípade sa jednalo o výstavbu nových parkovacích miest na Gorkého ulici. Do 31.10. t.r. tu vznikne 31 nových parkovacích miest (z toho jedno pre imobilných). Projekt ráta aj s rekonštrukciou existujúceho ihriska s hracími prvkami, ktoré ale budú mierne premiestnené.

Druhou aktivitou samosprávy je I. etapa rekonštrukcie cintorína na Kellerovej ulici, konkrétne jeho vstupnej časti a taktiež časti oplotenia – aj tu je termín zhotovenia koniec októbra t.r.

Záujmu sa nevyhol ani Vinbarg: konkrétne zrekonštruované schody k obytným domom na ulici J. Švermu 1-3. Práce realizoval m.p. Bapos a tu treba dodať, že k schodom v najbližšom období ešte pribudnú aj zábradlia.

Treťou, resp. štvrtou zastávkou bol Lampový stĺp na Jiráskovej ulici, ktorý stojí v areáli bývalej Krajinskej nemocnice. V súčasnosti sa vykonávajú práce na jeho sprístupnení (po reštaurovaní) pre obyvateľov i návštevníkov mesta. V praxi to znamená, že bude vybúraná časť terajšieho oplotenia a posunutá viac k samotnej budove, ktorej komplexná rekonštrukcia je takisto predmetom intenzívneho záujmu samosprávy. Mimochodom – ako by budova bývalej Krajinskej nemocnice mohla po rekonštrukcii vyzerať sa už čoskoro budete môcť dozvedieť z veľkoplošných vizualizácií, inštalácia ktorých sa chystá….

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…