JÚL a AUGUST 2021

Oznamujeme zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, že prevádzka v mesiaci

JÚL a AUGUST 2021 bude: TU

Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov končí za školský rok 2020/2021 30. júna 2021.

Prevádzka v mesiaci JÚL 2021 začína na určených materských školách

6. júla 2021 a končí 30. júla 2021.

Prevádzka v mesiaci AUGUST 2021 začína na určených materských školách

2. augusta 2021 a končí 27. augusta 2021.

V prípade záujmu o materskú školu v čase letných prázdnin JÚL a AUGUST 2021, sú zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré už navštevuje materskú školu, povinní záväzne prihlásiť dieťa do materskej školy, ktorá má podľa harmonogramu prevádzku, s povinnosťou úhrady príspevku za materskú školu vo výške 18,00 € najneskôr do 10. júna 2021.

Bližšie informácie Vám pri prihlásení dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin JÚL a AUGUST 2021 podajú riaditeľky materských škôl, ktoré budú v tom čase v prevádzke.

Prevádzka všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov opäť začne 2. septembra 2021.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Revitalizácia sídliska Družba napreduje

Revitalizácia sídliska Družba vyzerá už teraz skvele. Prvá etapa je krátko pred ukončením …