S cieľom ponúknuť turistom z ďalekých krajín program na dlhší čas, aby sa im výlet do našich končín oplatil , spolupracujú lokálne organizácie pôsobiace v cestovnom ruchu aj so susednými regiónmi nielen na Slovensku ale aj v Poľsku.


Naše mesto spolupracuje v rámci viacerých aktivít na budovaní spoločnej turistickej značky/produktu pod názvom “ Carpathia“. Hlavným aktérom pri jej budovaní je združenie Karpatský Euroregión so sídlom v poľskom Rzeszowe. V uplynulých dňoch zorganizovali pre tour-operátorov z ďalekej Číny infocestu s mnohými zastávkami po celom regióne.

Cesta viedla z Rzeszowa do Košíc a samozrejme sa zastavili aj u nás v Bardejove kde sme im zorganizovali prehliadku mesta aj Bardejovských Kúpeľov. Veríme, že sa im u nás páčilo a privedú sem čo najviac turistov nielen zo svojej krajiny.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Bardejovská samospráva získala nenávratný finančný príspevok na projekt dobudovania cyklistickej infraštruktúry na ul. Pod Vinbargom

Bardejovská samospráva si zaknihovala ďalší prenikavý úspech: bol jej schválený nenávratný…