Dnes dopoludnia (17. mája t.r.) bolo zhotoviteľovi, ktorý vzišiel z verejnej obchodnej súťaže (VOS) odovzdané stavenisko projektu „Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ, ul.  Komenského 23 v Bardejove“.


Tento projekt je jedným z mnohých schválených, realizáciou ktorých sa významným spôsobom jednak znížia energetické náklady na samotný komplex budov, ale aj zestetizuje a skvalitní prostredie, v ktorom výučba prebieha.  V rámci pripravovane rekonštrukcie sa zateplí obvodový plášť, sokel, základy, strop nad exteriérom, stropy posledných podlaží pod nevykurovaným priestorom, ostenia a nadpražia okien. Všetky otvorové konštrukcie sa vymenia za nové plastové s izolačným 3-sklom.

Vykurovanie a príprava teplej vody ostávajú pôvodné. Vykurovacia sústava sa hydraulicky vyreguluje. Na radiátory sa osadia termostatické hlavice. Vetranie jedálne bude riešené pomocou podstropných rekuperačných jednotiek. V troch triedach sa vymenia pôvodné svietidlá za nové LED.

Celkové schválené oprávnené náklady predstavujú sumu takmer 948 tisíc €, z toho nenávratný finančný príspevok vyše 900 tisíc €.

Rekonštrukcia bude prebiehať najmä počas letných prázdnin tak, aby na prelome októbra/novembra mohla byť – v prípade, že nenastanú nepredvídateľné okolnosti – ukončená.

Realizácia už schválených projektov rekonštrukcií škôl a školských zariadení zabezpečí, že všetky edukačné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dostanú úplne nový „šat“.

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici Krátky rad

Dnes doobeda sa konal takpovediac kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici K…