Domov Články Kultúra 200 rokov od narodenia Bélu Kélera

200 rokov od narodenia Bélu Kélera

10 .
Komentáre vypnuté na 200 rokov od narodenia Bélu Kélera
1,441

Presne v deň 200. výročia narodenia významného bardejovského rodáka, skladateľa, huslistu a dirigenta európskeho významu – Bélu Kélera, sa konalo vo štvrtok 13.2.2020 spomienkové podujatie, organizované Spoločnosťou Bélu Kélera a Mestom Bardejov.


V úvode hostí privítal riaditeľ Kultúrneho a turistického centra Bardejov – Ing. Marcel Tribus. Najprv zaznela Kélerova pieseň Ilusion, v podaní študenta košického konzervatória, absolventa ZUŠ Michala Vileca – Kristiána Gutteka, ktorého na klavíri sprevádzal František Palša. Predstavenia osobnosti a diela Bélu Kélera sa následne ujal ten najpovolanejší – riaditeľ Spoločnosti Bélu Kélera Dr. Peter Bubák. Prvýkrát bol prezentovaný aj celoročný program osláv 200. výročia Kélerových narodenín. Okrem 11. ročníka kultúrneho leta Bélu Kélera, sa v tomto roku uskutoční aj viacero významných podujatí aj mimo Bardejova. Prvé tohtoročné koncerty už dokonca aj prebehli v Hessisches Stadteater vo Wiesbadene, koncom januára. 27. februára bude nasledovať spomienková prezentácia v Kultúrnom centre SR v Ríme. Skladby Bélu Kélera budú v tomto roku znieť aj v podaní zahraničných hudobných telies. O všetkých podujatiach budeme priebežne informovať. Už v pondelok 17.2.2020 o 17:00 v Poľsko-slovenskom dome v Bardejove, bude zaujímavé podujatie pod názvom, Spoznaj svojho rodáka. V ten istý deň pre študentov prebehne trojica hudobných workshopov, pod rovnomenným názvom.

Vráťme sa ale k priebehu štvrtkového večera. Príležitostnú poštovú pečiatku, s motívom 200. výročia, predstavil Ing. Alexander Sulín, vedúci pošty Bardejov 1. Objednávateľom pečiatky bola Spoločnosť Bélu Kélera a autorom návrhu Ing. Marcel Tribus. Prítomní hostia mali možnosť opečiatkovať si ako prví na túto príležitosť Kultúrnym a turistickým centrom v Bardejove špeciálne vytlačené pohľadnice s portrétom Bélu Kélera a za asistencie pracovníčky pošty ich aj priamo odoslať. Príležitostná pečiatka bude na požiadanie pre záujemcov k dispozícii na pošte Bardejov 1., okienko č.1. do 20.2.

Následne zhromaždení organizátori a hostia navštívili rodný dom Bélu Kélera, pred ktorým svietilo zo sviečok vytvorené číslo 200. Pri dome bola reinštalovaná socha skladateľa, ktorú vytvoril Jozef Michňa . Dr. Bubák krátko priblížil rodinu Bélu Kélera, ktorej na Radničnom námestí patrili domy č. 41 a 42. Po zapálení sviečok a lampášov už sprievod pokračoval ma miesto posledného odpočinku rodičov skladateľa.
Béla Kéler, vlastným menom Albert Paul von Kéler, pochádzal zo šľachtickej hornouhorskej protestantskej rodiny. Šľachtické výsady dostali Kélerovci od kráľa Leopolda v 17.storočí, s právom používať vlastný erb. Otec Štefan Kéler pôsobil v Bardejove ako senátor magistrátu a ako školský i cirkevný predstavený evanjelickej cirkvi. Matka Anna, rodená Bothová, sa starala o početnú rodinu a vychovávala spolu 14 detí.
Po zapálení sviečok a položení venca na hrob, opäť k zhromaždeniu prehovoril Dr. Bubák a pridal sa aj zborový farár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov – Mgr. Ján Velebír . Ten uviedol a dirigoval skladbu, ktorú si pre túto príležitosť pripravil zmiešaný Evanjelický spevácky zbor Zachariáša Zarewutia . Pieseň Večerná modlitba / Abendgebeth , dôstojne ukončila celé podujatie za svetla sviečok a lampášov. Na tomto mieste by som sa chcel v mene organizátorov poďakovať všetkým, ktorí svojou prítomnosťou aj vystúpeniami prispeli k vysokej úrovni spomienkového podujatia.

Béla Kéler nadovšetko miloval svoje rodné mesto a často sa sem vracal. Na ceste z Bardejova do Debrecína dokončil roku 1858 svoj čardáš op.31, Spomienka na Bardejov. O jedenásť rokov neskôr vyšla tlačou prvá séria Brahmsových Uhorských tancov. Nie je všeobecne známe, že veľký Brahms, prevzal do svojho 5. uhorského tanca 32 taktov Kélerovho Bardejovského čardáša, bez akejkoľvek zmeny. Kým Brahmsov 5.uhorský tanec je všeobecne známy, Kélerov Bardejovský čardáš je temer zabudnutý. Ďalšou skladbou venovanou svojmu rodnému mestu je valčík Na krásnom Rýne spomínam na Teba Op. 83 v ktorom v mieste svojho pôsobenia, vo Wiesbadene spomína na svoje rodisko. Obidve spomínané skladby sú súčasťou playlistu skladieb, ktoré od 13.2. až do 20.2.2020 špeciálne pri príležitosti výročia, znejú z mestského rozhlasu na námestí od 17:00 do 17:49. Mesto presne v tom istom čase naprogramovalo dynamickú ilumináciu osvetlenia Radnice a Baziliky sv. Egídia, a tak si všetci návštevníci námestia v tomto čase pripomenú významné jubileum nášho rodáka. V podobnom duchu samospráva v tomto roku plánuje viacero aktivít zameraných nielen na Bélu Kélera, ale aj na ďalšie významné jubileum – 20. výročie zápisu Bardejova na Zoznam svetového dedičstva Unesco.

Podrobnejšie informácie o skladateľovi, nájdete na stránke Spoločnosti Bélu Kélera, www.belakeler.eu a www.muzeumbardejov.sk/keler

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…