Domov Články Samospráva Zverejnená výzva 01/2018 na realizáciu akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy

Zverejnená výzva 01/2018 na realizáciu akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy

1 .
Komentáre vypnuté na Zverejnená výzva 01/2018 na realizáciu akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy
1,669

Okresný úrad Bardejov na webovej lokalite https://www.minv.sk/?Akcny_plan_OU_BJ zverejňuje Výzvu 01/2018 v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu vydanou Úradom vlády SR dňa 7.8.2018 s cieľom zostavenia zoznamu aktivít a projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán najmenej rozvinutého okresu so začiatkom realizácie v roku 2019.

Súčasťou výzvy je informácia o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú vzťah k územiu okresu Bardejov, predkladať návrhy projektov, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v okrese dôležité pre realizáciu opatrení akčného plánu a ktoré sú financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku.

Odkaz na zverejnenú Výzvu 01/2018 , ktorá je zároveň prílohou tejto správy:  https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_bardejov/akcny_plan/vyzva01.pdf

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…