Domov Články Samospráva Zodpovednosť každého je úspechom všetkých / k aktuálnej epidemiologickej situácii /

Zodpovednosť každého je úspechom všetkých / k aktuálnej epidemiologickej situácii /

8 .
Komentáre vypnuté na Zodpovednosť každého je úspechom všetkých / k aktuálnej epidemiologickej situácii /
3,187

Vážení spoluobčania, milí Bardejovčania,

všetci prežívame neľahkú dobu spôsobenú šírením koronavírusu, ktorá sa zásadne dotkla života každého z nás, života mesta, obyvateľov celého Slovenska, Európy i celého sveta.

Spoločne čelíme mimoriadnej situácii, globálnej hrozbe ohrozenia zdravia a životov takých rozmerov, ktorá nemá obdobu v novodobej histórii ľudskej civilizácie. Štát, ale aj samospráva Bardejova prijímajú radikálne, ale v súčasnej dobe nevyhnutné opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu, na ochranu vášho zdravia a životov, ktoré sú pre nás absolútnou prioritou. Viem, že obmedzujú váš životný komfort a výrazným spôsobom narúšajú pohodu vášho každodenného života. Napriek tomu nie je dôvod na paniku – práve naopak: iba disciplína, trpezlivosť, vzájomná tolerancia, zodpovednosť pri dodržiavaní všetkých opatrení, eliminácia pohybu na nevyhnutnú mieru, nosenie ochranných prostriedkov chránia vás samotných, ale aj ďalších vo vašom okolí. Iba tak dokážeme celú túto náročnú situáciu eliminovať a podľa vývoja udalostí v čo najkratšom čase zvládnuť.

Prosím vás o to najmä ako človek, primátor mesta, ale aj ako lekár, ktorý si uvedomuje svoju zodpovednosť, ale aj riziká, ktoré táto situácia so sebou prináša.

Aj preto na dennej báze prijíma mestský krízový štáb opatrenia, ktoré reagujú na každou hodinou sa meniaci vývoj v záujme ochrany vás všetkých.Prijaté opatrenia vychádzajú z opatrení a odporúčaní vlády SR, ktorá k problému pristupuje mimoriadne zodpovedne, z opatrení ústredného krízového štábu, ale aj z dokumentov Úradu verejného zdravotníctva, či iných kompetentných inštitúcií a ustanovizní.

Život v meste sa však úplne nezastavil a my v rámci mimoriadneho režimu plníme všetky povinnosti, ktoré samospráva musí v tejto situácii zabezpečovať. Aj tu je dôležité, aby ste osobnú návštevu úradov, vrátane mestského, obmedzili iba na nevyhnutné prípady a rešpektovali prijaté opatrenia. Všetky neodkladné veci budú vybavené.

Uzatvorili sme školy a predškolské zariadenia, zariadenia pre seniorov fungujú so zákazom návštev. Zrušili sme plánované kultúrno – spoločenské a športové podujatia, upravili sme režim práce mestského úradu, v súčinnosti s dopravcom SAD, a.s. Prešov sme zabezpečili fungovanie mestskej hromadnej dopravy v krízovom režime, s poskytovaním dopravy zadarmo. Ale na to, aby boli tieto a ďalšie opatrenia účinné je nevyhnutné, aby boli zo strany nás všetkých aj bezvýhradne rešpektované. Podceňovanie tejto kritickej situácie je tým najhorším, čo môžeme urobiť.

V osobitnej situácii sa ocitli rodičia žiakov škôl, ktorí navyše musia zabezpečiť starostlivosť o svoje deti. Aj tu je dôležité zdôrazniť, že toto nie sú klasické prázdniny. V tomto prípade je mimoriadne dôležité, aby sa okrem nevyhnutných prípadov zdržiavali doma, netrávili čas uzavretia škôl vzájomným stretávaním, resp. aktivitami na verejných priestranstvách. Prípadná nedisciplinovanosť môže celú situáciu iba skomplikovať.

Zároveň vás však chcem ešte raz vyzvať aj k osobnému zodpovednému správaniu: riaďme sa pokynmi a odporúčaniami kompetentných orgánov, používajme rúška, vyhýbajme sa kontaktom s okolím.

Som presvedčený, že tak, ako sme spoločne zvládli iné, komplikované situácie, ako sme vedeli vždy nájsť východiská z problémov, tak aj z tohto súboja s vírusom napokon vyjdeme poučení a silnejší.

Vážení spoluobčania,

zachovajme si však triezvu myseľ, buďme zodpovední voči sebe i okoliu. Ubezpečujem vás, že samospráva urobí všetko pre to, aby svojich občanov chránila, a aby sme spoločne v čo najkratšom možnom čase celú túto situáciu zvládli.

MUDr. Boris HANUŠČAK

primátor Bardejova        

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…