V súvislosti s opatreniami, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 (resp. s ich uvoľňovaním) sa samospráva Bardejova rozhodla po zrelej úvahe a posúdení možností vyjsť v ústrety požiadavkám svojich obyvateľov a od stredy 29. apríla znovuotvoriť mestskú tržnicu na Komenského ulici – samozrejme, pri dodržaní všetkých predpísaných hygienických požiadaviek.


Aj preto boli v deň otvorenia na mieste príslušníci Mestskej polície (MsPO) i zamestnanci prevádzkovateľa trhoviska. Aj napriek predchádzajúcemu apelu na pochopenie a ústretovosť tak predávajúcimi, ako aj kupujúcimi vznikli v stredu isté trenice a možno aj konfliktné situácie, ale tie boli spôsobené skôr sprísnenými požiadavkami a neznalosťou, ako úmyslom – samospráva je presvedčená, že po istom čase, keď si návštevníci tržnice zvyknú na takýto „obmedzujúci“ režim sa tieto nepríjemnosti stanú minulosťou…

Aj preto chceme návštevníkov trhoviska opätovne vyzvať k akceptácii prijatých opatrení, trhového poriadku i k celkovo zmenenej situácii. Pri prijatí rozhodnutia opätovného otvorenia tržnice sa totiž samospráva riadila v prvom rade snahou o ústretovosť vo vzťahu k požiadavkám obyvateľov Bardejova na poskytovanie takýchto služieb, tým viac, že nariadenia Úradu verejného zdravotníctva umožnili tento krok.

Ak najbližšie dni ukážu, že požiadavky na jeho rozšírenie sa budú dať z epidemiologického, i technického hľadiska akceptovať, samospráva má pripravené viaceré varianty realizácie: všetko je však vo vývine a v tejto chvíli je predčasné čokoľvek prejudikovať. Každá samospráva na Slovensku má jasne stanovené legislatívne normy, v rámci ktorých môže konať: vždy však musí ísť o naplnenie princípu „vyššieho záujmu“, teda záujmu jej obyvateľov a my sme presvedčení, že sme tak konali aj v prípade znovuotvorenia trhoviska.

Zdroj: bardejov.sk

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…