Domov Články Samospráva Žiaci od pondelka opäť do školských lavíc.

Žiaci od pondelka opäť do školských lavíc.

4 .
0
237

Vážení rodičia, zamestnanci základných a materských škôl,

na základe rozhodnutia ministra školstva z 2.marca 2021, s účinnosťou od 8.marca do 21.marca 2021 je školské vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni prednostne umožnené pre deti zamestnancov (rodičov), ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domu.


Na základe uvedeného Mesto Bardejov ( ako zriaďovateľ ), po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, a na základe rozhodnutia Mestského krízového štábu zo dňa 3.2.2021, pristupuje k obnove prezenčného vyučovania na 1. stupni ZŠ, vrátane činnosti ŠKD, od pondelka 8.3.2021. Vyučovanie v materských školách prebieha kontinuálne podľa aktuálnych karanténnych opatrení, ktoré sú individuálne pre každú MŠ. Naďalej platí povinnosť pri nástupe žiaka do ZŠ a MŠ, aby rodič na predpísanom tlačive predložil vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, a v kópii potvrdenie minimálne jedného rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti o negatívnom antigénovom, alebo PCR teste na Covid – 19, platnom sedem dní počas pobytu dieťaťa v školskom zariadení. Napokon je to potrebné aj vzhľadom k vykonávaniu práce v zamestnaní a iných aktivít.

V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že Mesto Bardejov nebude organizovať počas nasledujúceho víkendu osobitné testovanie na školách. Preto vás chceme veľmi pekne poprosiť , aby ste využili kapacity jednotlivých MOM (mobilných odberových miest), ktoré sú na území mesta k dispozícii.

Týmto rozhodnutím vychádzame v ústrety širokej verejnosti rodičov, ale najmä potrebe aktívneho vzdelávania žiakov najnižších ročníkov formou priamej komunikácie s učiteľom, ktorá je pre nich taká dôležitá. O to viac vás všetkých prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení, maximálnu zodpovednosť tak, aby sme opätovne neboli nútení pristupovať k rozhodnutiam o prechode jednotlivých tried, či celej školy na dištančné vyučovanie. Pevne veríme, že aj túto výzvu prijmete s pochopením.

Je to o nás všetkých, ale hlavne o našich deťoch, za ktoré spoločne cítime maximálnu zodpovednosť. Na zdraví a bezpečnosti vás všetkých nám záleží predovšetkým !

V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme aktuálne informovať.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Cyklolávka na ulici Pod Lipkou

Nová cyklolávka na ulici Pod Lipkou je už krátko pred dokončením. Samospráva má pripravené…