Domov Články Samospráva Žiaci od pondelka opäť do školských lavíc.

Žiaci od pondelka opäť do školských lavíc.

4 .
Komentáre vypnuté na Žiaci od pondelka opäť do školských lavíc.
853

Vážení rodičia, zamestnanci základných a materských škôl,

na základe rozhodnutia ministra školstva z 2.marca 2021, s účinnosťou od 8.marca do 21.marca 2021 je školské vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni prednostne umožnené pre deti zamestnancov (rodičov), ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domu.


Na základe uvedeného Mesto Bardejov ( ako zriaďovateľ ), po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, a na základe rozhodnutia Mestského krízového štábu zo dňa 3.2.2021, pristupuje k obnove prezenčného vyučovania na 1. stupni ZŠ, vrátane činnosti ŠKD, od pondelka 8.3.2021. Vyučovanie v materských školách prebieha kontinuálne podľa aktuálnych karanténnych opatrení, ktoré sú individuálne pre každú MŠ. Naďalej platí povinnosť pri nástupe žiaka do ZŠ a MŠ, aby rodič na predpísanom tlačive predložil vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, a v kópii potvrdenie minimálne jedného rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti o negatívnom antigénovom, alebo PCR teste na Covid – 19, platnom sedem dní počas pobytu dieťaťa v školskom zariadení. Napokon je to potrebné aj vzhľadom k vykonávaniu práce v zamestnaní a iných aktivít.

V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že Mesto Bardejov nebude organizovať počas nasledujúceho víkendu osobitné testovanie na školách. Preto vás chceme veľmi pekne poprosiť , aby ste využili kapacity jednotlivých MOM (mobilných odberových miest), ktoré sú na území mesta k dispozícii.

Týmto rozhodnutím vychádzame v ústrety širokej verejnosti rodičov, ale najmä potrebe aktívneho vzdelávania žiakov najnižších ročníkov formou priamej komunikácie s učiteľom, ktorá je pre nich taká dôležitá. O to viac vás všetkých prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení, maximálnu zodpovednosť tak, aby sme opätovne neboli nútení pristupovať k rozhodnutiam o prechode jednotlivých tried, či celej školy na dištančné vyučovanie. Pevne veríme, že aj túto výzvu prijmete s pochopením.

Je to o nás všetkých, ale hlavne o našich deťoch, za ktoré spoločne cítime maximálnu zodpovednosť. Na zdraví a bezpečnosti vás všetkých nám záleží predovšetkým !

V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme aktuálne informovať.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…