Na včerajšom (11.5.2020) rokovaní Mestského krízového štábu (MsKŠ) bolo prijatých viacero záverov, ktoré sa priamo dotýkajú života v meste.

V prvom rade MsKŠ prijal s definitívnou platnosťou rozhodnutie o zrušení konania tohtoročného Bardejovského jarmoku a vedeckej konferencie Bardkontakt: viedla ho k tomu obava o zdravie a komfort obyvateľov Bardejova, ale aj návštevníkov jarmoku, ktorých počty sa rátajú na tisíce. Podľa najnovších informácií k podobnému kroku pristúpili aj samosprávy iných miest, vrátane zahraničných, partnerských. Nechceme prejudikovať stav, v ktorom sa spoločnosť bude nachádzať na prelome augusta a septembra, ale sme presvedčení, že zrušenie jarmoku a sprievodných podujatí je v záujme všetkých zodpovedných ľudí. Navyše – nechceme organizovať „slabý” jarmok na nízkej úrovni, podliezať v minulosti vysoko nastavenú kvalitatívnu latku a obávame sa, že mnohí, bojac sa nákazy vírusom, by sa podujatí ani nezúčastnili… Za zamyslenie stojí aj fakt, či by niekto dokázal normálne, ako je zvyknutý, ale s rúškom na tvári konzumovať hoci výbornú jarmočnú pečienku,  pohár piva, alebo sledovať hudobný koncert umeleckých zoskupení a sólistov. Nehovoriac už o tom, že na základe informácií nemôžeme tento rok očakávať prítomnosť našich priateľov z partnerských miest…Zodpovednosť a zdravý rozum diktuje, aby sme jarmok presunuli na rok 2021, zorganizovali ho v ešte väčšom, náročnejšom meradle, ale hlavne v bezpečnejšom ovzduší.

To však neznamená, že sa život v Bardejove zastaví: na september (ak to epidemiologická situácia dovolí) pripravujeme niekoľko podujatí, ktorých leitmotívom bude 20. výročie zápisu Bardejova do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO (november 2000),  200.-tého výročia narodenia hudobného skladateľa, rodáka z Bardejova Bélu Kélera (február 1820), ale aj prezentácie získaných informácií o prvej písomnej zmienke o našom meste, ktoré sa nám podarilo nájsť v Knižnici Akadémie vied Ruskej federácie (kde je Ipatijevská kronika uložená) v decembri minulého roka…

V týchto dňoch sa konajú intenzívne rokovania s interprétmi tak, aby podujatia mali nespochybniteľnú umeleckú hodnotu, a aby dokumenty o prvej písomnej zmienke mali takú prezentáciu pre verejnosť, akú si dôležitosť týchto udalostí právom zaslúži.

MsKŠ taktiež prijal rozhodnutie o úprave úradných hodín na mestskom úrade: táto úprava by do platnosti mala vstúpiť začiatkom budúceho týždňa – v pondelok, utorok a piatok sú stránkové hodiny predbežne stanovené od 08.00 hod.  do 14.00 hod., v stredu od 10.00 hod. do 16.00 hod., štvrtok ostáva nestránkovým dňom.

Krízový štáb sa taktiež zaoberal opätovným otvorením detských ihrísk: v správe mesta ich máme dovedna 18 a v najbližších dňoch sa budú – za dodržania všetkých hygienických a protiepidemiologických opatrení – sprístupňovať verejnosti.

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…