Dnes (11.9.2020) sa v Bardejove konalo opätovné zasadnutie Mestského krízového štábu (MsKŠ), ktoré zhodnotilo doterajší vývoj situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 jednak na území celej Slovenskej republiky, ale aj v okrese a meste Bardejov, a posúdilo taktiež odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove, najmä jeho epidemiológa.


Bardejovská samospráva sa vždy správala zodpovedne, mieni tak robiť aj v týchto neľahkých časoch a pri prijímaní svojich rozhodnutí má na zreteli v prvom rade zdravie a bezpečnosť svojich obyvateľov. Tým viac, že žijeme v období začiatku školského roka, v období, kedy sa mnohí vrátili z dovoleniek (často mimo Slovenska) a najmä: v budúcich dňoch a týždňoch sa aj podľa vyjadrení Ústredného krízového štábu ukáže, ako sa celková situácia v SR v súvislosti s pandémiou vyvíja. Mnohé okresy sa už dostali do „červenej“ zóny a zodpovednosť prikazuje, aby sa realizovali všetky kroky a opatrenia na to, aby sa Bardejov do takejto zóny nedostal !

V snahe rešpektovať odporúčania RÚVZ (jeho hlavného epidemiológa), ako aj v snahe zabrániť šíreniu nákazy dospel štáb k záveru, že:

  • ruší, alebo presúva na neskoršie obdobie (resp. na príhodnejší čas z hľadiska epidemiologickej situácie) všetky masové kultúrno-spoločenské podujatia, ktorých je organizátorom (vystúpenia FS Sami sebe, podujatia v rámci osláv 200. výročia narodenia B. Kélera a 20. výročia zápisu mesta do UNESCO, Hry rytiera Rollanda, aktivity v rámci Európskeho týždňa mobility, divadelné predstavenia a aktivity v Kine Žriedlo…),
  • v prípade avizovaného konania vedeckej konferencie Bardkontakt (23.-24.9.2020) ju odsúva na neskorší termín: o spôsobe jej konania bude MsKŠ včas informovať.

Mestský krízový štáb zároveň odporúča tým organizáciám a subjektom, ktoré majú v úmysle organizovať takéto masovejšie kultúrno-spoločenské, či športové aktivity  a samospráva ich priamym organizátorom nie je, aby tieto subjekty dôsledne zvážili ich konanie, a zároveň aby dbali na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení a odporúčaní. Má na zreteli najmä odporúčania týkajúce sa spôsobov rozmiestnenia sediacich návštevníkov, monitorovania ich odporúčaných počtov, povinného používania prekrytia tváre a dezinfekcie, ako aj ďalších opatrení a odporúčaní kompetentných štátnych orgánov.

Vedeniu samosprávy Bardejova, ako aj Mestskému krízovému štábu  je nesmierne ľúto, že musí prijať takéto prísne opatrenia, ale zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov nášho mesta je prvoradá. A k podobnej zodpovednosti za svoje konania a rozhodnutia vyzýva aj ostatných !

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…