Dnes (23.1.2020) sa v priestoroch Mestského úradu (MsÚ) v Bardejove konalo v poradí X. mimoriadne rokovanie mestského poslaneckého zboru.


Poslanci po úvodných procedurálnych otázkach postupne schválili Návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v prípade projektov realizácie vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – II. etapa“, realizácie spoločného mikroprojektu s názvom Majster svätej spravodlivosti na  chodníku beskydských zbojníkov  „beskydníkov“ Biecz – Bardejov „ nájomných bytov nižšieho štandardu – 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom – sídlisko Poštárka“  a v tejto súvislosti aj návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.91/2019 zo dňa 12.12.2019.

Zaoberali sa taktiež návrhom na opravu havarijného stavu radových rodinných domov v rómskej komunite Poštárka v Bardejove.  Následne schválili aj návrh na úpravu Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti.

Všetky predmetné prerokovávané a schválené návrhy si môžete pozrieť na webovej stránke www.bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…