7. a 8. septembra 2018 sa v Bardejovských Kúpeľoch – v kongresovom hoteli Alexander a v hoteli Ozón uskutočnili 32. Hildebrandove Bardejovské gastroenterologické dni.


Názov „Hildebrandove“ dostali na počesť svojho zakladateľa – doc. MUDr. Tomáša Hildebranda, CSc., dlhoročného prednostu 1. internej kliniky Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach.
32. gastroenterologické dni pripravili – Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská gastroenterologická spoločnosť, Slovenská chirurgická spoločnosť, Lekárska fakulta UPJŠ a UN LP v Košiciach, Slovenská hepatologická spoločnosť, Slovenská lekárska komora, Slovenská spoločnosť sestier a PA, o. z. SLS, Bardejovské Kúpele, a. s., NsP sv. Jakuba, n. o., mesto Bardejov.

Slávnostne ich otvorili MUDr. Martin Huorka, CSc., prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, MUDr. Mária Zakuciová, PhD., členka výboru Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a krajská odborníčka pre gastroenterológiu, generálny riaditeľ spoločnosti Bardejovské Kúpele, a. s., JUDr. Ing. Jaroslav Komora, PhDr. Anna Petrušová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť NsP sv. Jakuba, n. o. v Bardejove a PhDr. Tatiana Fedáková, vedúca oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva pri MÚ v Bardejove.

Začiatok kongresu mal slávnostný charakter. Hneď v úvode prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti MUDr. Martin Huorka, CSc., zablahoželal prof. MUDr. Antonovi Vavrečkovi, CSc., pri príležitosti jej životného jubilea. Krátky ďakovný príhovor spojený s videoprojekciou predniesla PhDr. Adela Ivanová. Potom nasledoval kultúrny program.
Kým úvodný piatkový prednáškový deň bol určený predovšetkým kazuistikám mladej a strednej vekovej skupiny lekárov, s odbornými prednáškami vystúpili aj MUDr. Martin Bortlík, PhD., z Prahy, prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti MUDr. Martin Huorka, CSc., doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD., ďalej prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc., z Bratislavy.V sobotu s najnovšími poznatkami v oblasti gastroenterológie vystúpili – prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., z Ostravy, ďalej prof. MUDr. Martin Lukáš, CSc., z Prahy, prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., z Prahy a ďalší významní hostia.

Odborný program sa venoval zaujímavým lekárskym kazuistikám (prípadom), ktoré sa týkajú ochorení tenkého a hrubého červa, (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, celiakia), pečene, pažeráku, pankreasu, žalúdka a pod. Jedným z programov kongresu bola aj odborná sekcia sestier, ktorá sa uskutočnila v piatok hoteli Ozón, za účasti sestier a odborných lekárov.
Súčasťou sympózia boli aj prezentácie jedného generálneho, jedného hlavného a sedemnástich ostatných obchodných partnerov v priestoroch hotela Alexander a spoločenský večer, s bohatým kultúrno-spoločenským programom, s hosťom – spevákom Samuelom Tomečkom.

32. gastroenterologických dní sa zúčastnilo okolo 200 zaregistrovaných odborníkov. Väčšina prednášok bolo zameraných na choroby gastrointestinálneho traktu. Súčasťou odborného podujatia bola aj súťaž o najlepšiu prednášku či kazuistiku počas obidvoch dní. Úspešné gastroenterologické dni boli venované nestorovi československej gastroenterológie doc. MUDr. Tomášovi Hildebrandovi, CSc

foto: FOTOŠOT © Marián Šoth

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Expedičná kamera

    V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …
  • Objavte Bardejov s priateľmi a rodinou

    Zážitkový víkend s osobnosťami Bardejova, dotykom s umením a gastro pochúťkami. Objavte Ba…
  • Karneval na ľade

    Fašiangy sa už tradične spájajú s obdobím plesov, zábav a neodmysliteľne k ním patria aj k…
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Expedičná kamera

V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …