V súvislosti s realizáciou projektu rekonštrukcie futbalového štadióna, ktorý musel spĺňať podmienky grantu SFZ, ktorého podmienkou bol aj posun hlavnej hracej plochy, došlo k odstráneniu vtedajšej škvarovej atletickej dráhy. Samospráva mesta už vtedy avizovala eminentný záujem o riešenie tejto otázky a mala pripravené viacero alternatívnych riešení.


Jedno z nich dostalo túto stredu reálne kontúry a už v najbližšom období sa čase začne s jeho realizáciou. V rámci stredajšieho výjazdového zasadnutia Vlády SR v Bardejove, bolo Mestu Bardejov pridelených 170 tis. eur na vybudovanie tartanovej dráhy, v areáli ZŠ Komenského. Návrh, ktorý so zdôvodnením predložil  primátor mesta Boris Hanuščak, sa stretol so všeobecnou podporou členov vládneho kabinetu.

Na základe tohto uznesenia už v najbližšom čase vyrastie v areáli školy nový moderný tartanový okruh, ktorý nahradí pôvodný škvárový. Zásadným spôsobom sa tak zlepšia podmienky prípravy mladých atlétov i detí z ostatných škôl. ZŠ Komenského a jej atletický oddiel JAK Bardejov, dnes dosahujú skvelé výsledky v atletických súťažiach  v rámci celého Slovenska.

Výstavba tartanovej atletickej dráhy tak výrazne zlepší podmienky pre ich športovú   prípravu a je v časovej postupnosti krokov naplnením  ambície samosprávy vytvoriť adekvátne podmienky pre rozvoj atletiky i ponuky športovej činnosti v našom meste.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…