Po minuloročnom veľkom záujme verejnosti, sme sa rozhodli zorganizovať 2. ročník predvianočnej súťaže VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME.


Táto vianočná súťaž je určená pre všetkých, koho baví kreslenie/maľovanie a rôzne iné tvorenie. Do súťaže sa môžu so svojimi plošnými alebo 3D prácami zapojiť deti MŠ, žiaci ZŠ, dospelí a seniori (jednotlivci a taktiež kolektívy). Plošné práce majú byť vo formáte A4 alebo A3 a priestorové (3D) práce (s min. 3 postavami a maštaľkou). Všetky práce je potrebné riadne označiť menom, priezviskom, školou a bydliskom a doručiť do Kultúrno-turistického centra v Bardejove na Radničnom námestí 24 od 21.11.2022 do 25.11.2022.

Doručené súťažné práce budú súčasťou vianočnej výstavy, o ktorej budeme verejnosť informovať.


Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…