Keď v lete 2020 navštívila naše mesto mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Írska v SR, J.E. Hilda Ó Riain v neformálnej debate s primátorom MUDr. Borisom Hanuščakom hovorila ja o záujme Írska „naštartovať“ rozvoj bilaterálnych vzťahov.


Medzi aktivitami, ktoré boli v tomto zmysle spomenuté patrila aj spoluúčasť Bardejova pri oslavách Dňa sv. Patrika – kultúrneho, náboženského a štátneho sviatku Írov. Tento návrh sa stretol s pozitívnym ohlasom a tak môžeme s hrdosťou oznámiť, že 17. marca t.r. sa Bardejov zaradí do zoznamu miest, ktoré si tento sviatok takisto pripomenú, aby tým symbolizovali slovensko-írske priateľstvo a spoluprácu mesta a veľvyslanectva.

Od 20.00 hod. do 22.00 hod. budú dominanty Bardejova – budova starobylej radnice a Bazilika minor sv. Egídia – v rámci večernej iluminácie zahalené do zelenej farby ako znak priateľstva dvoch ustanovizní, i dvoch štátov.

V pláne je aj spoločné vysadenie írskeho duba v Parku Európy na sídlisku Obrancov mieru – táto aktivita je však z dôvodu protipandemických opatrení presunutá na neskoršie, vhodnejšie obdobie…

Sme presvedčení, že aj takáto – možno nepatrná – aktivita podčiarkne význam tvoriacej sa spolupráce.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…