Súťaže, besedy, prednášky, zábavné popoludnie, výstavy, to všetko predstavoval Týždeň slovenských knižníc 2019 v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove. Jubilejný 20. ročník sa konal od 4. do 10. marca 2019 pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých. V rovnakom duchu sa niesol program, ktorý obsahoval široké spektrum podujatí zameraných na literatúru a vzdelávanie pre všetky vekové kategórie.


Program odštartoval na oddelení literatúry pre deti a mládež, kde počas celého týždňa prebiehalo zábavné popoludnie s názvom Testy a úlohy majstra Leonarda. Svoje vedomosti si hravou a interaktívnou formou prišli preveriť žiaci ZŠ v Kružlove a deti zo školského klubu ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove.

V programe nechýbal ani večer venovaný turistike, ktorý sa uskutočnil v pondelok 4.3.2019. Tentoraz sa turisti presunuli prostredníctvom prednášky MUDr.  Michala Chovanca, PhD. na ostrov Fidži. V utorok 5.3.2019 sme spoznali víťazov výtvarnej súťaže v tvorbe ilustrácií Maľované bardejovské historky. Súčasťou súťaže bola beseda s maliarkou a ilustrátorkou Martou Augustinskou, ktorá zároveň hodnotila súťažné práce.

V tento deň sa pre širokú verejnosť konala aj odborná prednáška s názvom Umenie v rode Hemerkovcov. Prednášajúcou bola Mgr. Silvia Fecsková, ktorá prítomným priblížila život a dielo významných členov tejto hudobníckej rodiny. Prvým bol Oldřich Hemerka, ktorý značnú časť svojho života prežil v Bardejove a pôsobil ako organista, dirigent a regenschori v Dóme sv. Egídia. Účinkoval, koncertoval a komponoval nie len v Bardejove, ale aj v Prešove a tiež v Košiciach, kam sa aj s celou rodinou po rokoch pôsobenia v našom meste presťahoval. Pomyselné žezlo po ňom prevzali aj jeho deti Ulrich, Július Ivan a Mária.

Aj tento rok sme nadviazali na tradíciu a vo štvrtok 7.3.2019 sa uskutočnilo prvé súťažné kolo literárno–vedomostnej súťaže Kráľ čitateľov 2019.  Pre súťažiacich sme si pripravili prekvapenie v podobe besedy a autorského čítania so súčasnou slovenskou autorkou pre deti a mládež Kristínou Baluchovou. Besedy sa okrem súťažiacich zúčastnili žiaci 3. ročníka ZŠ Bartolomeja Krpelca a Cirkevnej spojenej školy v Bardejove.

V rámci tohto týždňa 7.3.2019 sa v knižnici otvorila výstava Šlabikáre učia celý svet, ktorá potrvá do konca mesiaca marca. Ide o súkromnú zbierku šlabikárov pána Štefana Peteju, ktorý má vo svojej zbierke viac ako 800 exemplárov z takmer celého sveta.

Nezabudli sme ani na našich najmladších čitateľov, ktorí nás potešili svojou návštevou v piatok 8.3.2019. Pre deti z MŠ, Nový Sad 24 sme si pripravili knižnično – informačnú prípravu a literárno- zážitkové pásmo O nezbedných zvieratkách.

Počas celého Týždňa slovenských knižníc 2019 mohli naši čitatelia a návštevníci využiť bezplatnú registráciu. Prípadne sa mohli tešiť z odpustenia pokút z omeškania.

Autori článku: Mgr. Michal Balaščák, Mgr. Jana Lipková

Autor foto: Mgr. Michal Balaščák

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…