Domov Články Samospráva Testovanie na COVID-19 „Návrat detí do škôl“ 6.2.2021

Testovanie na COVID-19 „Návrat detí do škôl“ 6.2.2021

4 .
Komentáre vypnuté na Testovanie na COVID-19 „Návrat detí do škôl“ 6.2.2021
1,050

Samospráva Bardejova zriaďuje v súvislosti s testovaním rodičov (zákonných zástupcov) žiakov I. stupňa základných škôl a predškolských zariadení, ako aj žiakov končiacich ročníkov stredných škôl 11 (jedenásť) odberných miest na šiestich odberných stanoviskách.


Odb.miesto Lokalita Rezervácia
01 ZŠ, ul. Komenského online rezervácia
02 ZŠ, ul. Komenského odber bez rezervácie
03 ZŠ, ul. Wolkerova online rezervácia
04 ZŠ, ul. Wolkerova odber bez rezervácie
05 ZŠ B. Krpelca online rezervácia
06 ZŠ B. Krpelca odber bez rezervácie
07 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom online rezervácia
08 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom odber bez rezervácie
09 ZŠ, nám. Arm. gen. L. Svobodu online rezervácia
10 ZŠ, nám. Arm. gen. L. Svobodu odber bez rezervácie
11 ZŠ, sídl. Poštárka odber bez rezervácie

Testovanie bude prebiehať v sobotu 6. februára 2021od 8.00 hod. do 19.30 hod. (prestávky: 10.00 – 10.15, 13.00 – 14.00, 17.00 – 17.15).

Na testovanie sa dá objednať aj elektronicky prostredníctvom elektronickej registrácie na www.bardejov.sk/onlinerezervácia.

Po online registrácii bude zaregistrovanej osobe zaslaný potvrdzujúci e-mail na jeho adresu, resp. SMS správa. Takisto v prípade online registrácie bude obdobným spôsobom dotyčná osoba vyrozumená o výsledku testu, t.z., že otestovaná osoba nemusí čakať na výsledok testu na odbernom mieste.

Tí z občanov, ktorí nevyužijú možnosť online rezervácie budú vyrozumení o mieste a čase vydania potvrdzujúceho písomného certifikátu.

Na základe takto vykonaného testu a následného potvrdenia o negativite, resp. pozitivite testovanej osoby tá vystaví Čestné prehlásenie, ktorým sa dieťa preukáže pri nástupe do školy.

Chceme dôrazne upozorniť, že na týchto odberných miestach sa v sobotu budú testovať výlučne rodičia (zákonní zástupcovia) žiakov I. stupňa základných škôl, pedagogickí zamestnanci a obslužný personál, ako aj študenti končiacich ročníkov stredných škôl. Zároveň chceme požiadať, aby rodičia (zákonní zástupcovia) žiakov využili prednostne to odberné miesto (ZŠ), ktoré ich dieťa navštevuje.

Obyvatelia, ktorých sa podmienky testovania „Návrat detí do škôl“ netýkajú, ale z rôznych dôvodov sa otestovať potrebujú, môžu na testovanie využiť odberné miesta, ktorých zriaďovateľom nie je samospráva Mesta Bardejov: ich zoznam nájdete na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove www.ruvzbj.sk.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…