Koniec školského roka je už tradične dostatočne dobrým dôvodom na stretnutie riaditeľov škôl a predškolských zariadení s vedením samosprávy, ktorá je ich zriaďovateľom: dnes sa takéto stretnutie udialo na pôde mestského úradu.


Primátor Boris Hanuščak v prvom rade ocenil a poďakoval za nasadenie a prácu všetkým, ktorí  v neľahkej dobe pandémie zabezpečili dištančné vzdelávanie, venovali sa deťom aj počas karantény a tým dosiahli, že ani počas jej trvania výchovno-vzdelávací proces neustal. Zároveň však požiadal, aby štatutári školských zariadení aj počas začínajúcich sa prázdnin sledovali aktuálnu epidemiologickú situáciu, a aby boli pripravení na rôzne varianty jej vývoja.

Na dnešnom stretnutí zároveň osobitne poďakoval pani Anne Novákovej za jej 14 ročné pôsobenie na oddelení školstva a športu: od stredy 1. júla totiž odchádza do dôchodku.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…