V zmysle záverov zo zasadnutia Mestského krízového štábu zo dňa 26.3.2020 a v zmysle prijatých odporúčaní Vás chcem požiadať a zároveň odporučiť, aby ste zvážili realizáciu primeranej dezinfekcie najmä spoločných priestorov c bytových domoch, ktoré máte vo svojej správe. Spôsob dezinfekcie, ako aj periodicita jej vykonávania je podľa Mestského krízového štábu na zvážení každej zo správcovských spoločností.


Takto realizovaná dezinfekcia bude ďalším z účinných opatrení, ktorými môžu aj Vaše spoločnosti prispieť k eliminácii rizika šírenia ochorenia COVID-19 na území Bardejova, najmä teraz, keď je množstvo obyvateľov buď v dobrovoľnej domácej karanténe, alebo sa snaží dodržiavať odporúčania Centrálneho krízového štábu.

Zároveň oznamujeme širokej verejnosti, že na základe záverov rokovania Mestského krízového štábu a jeho odporúčaní sú pre verejnosť uzavreté ihriská v správe mesta, ako aj plochy určené na voľnočasovú činnosť až do odvolania. Od pondelka 30. marca sa – naopak – otvoril pre verejnosť zberný dvor spoločnosti Ekobard na Štefánikovej ulici – pri jeho využití je však bezpodmienečne nutné dodržať hygienické opatrenia.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Návšteva veľvyslanca Nórskeho kráľovstva

V utorok (2.8.2022) navštívil naše mesto mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Nórskeho kr…