Je dôležité, v akom estetickom priestore žijeme, pracujeme, existujeme. Snaha o skrášľovanie životného priestoru patrí k vlastnostiam, ktoré sú pre kvalitný život moderného človeka potrebné.


Už v minulosti sme si vo vlastnej réžii skrášlili exteriér školy (revitalizácia parku pred telocvičňou), plynule v týchto činnostiach pokračujeme ďalej. Medzinárodný deň detí sme na našej škole využili „po gazdovsky“. Pred telocvičňou sa nachádza starý peň stromu. Keďže sme ho chceli zachovať, peň sme obkopali. Krásne sa ukázali korene, ktoré sme namaľovali do žltej farby. Vytvorilo sa slniečko, ktoré bude symbolicky svietiť na našich žiakov vždy, aj v daždi J .

Ruku k dielu priložili domáci „podvinbargskí“ učitelia (Mgr. Andrea Chovanová, Mgr. Slavka Bobaliková) i naši starší, fyzicky zdatní žiaci. Všetkým srdečne ďakujem a vážim si ich snahu o skrášlenie prostredia našej školy. Celú akciu vnímame ako výchovný moment pre našich žiakov, ktorí sa v budúcnosti o svoje životné priestory budú starať.
Mgr. Milena Kravcová
riaditeľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Deň ZEME s MO SRZ v Bardejove

Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavým…