7.- 8.2.2018 sa konalo podujatie “ Skladateľský odkaz Jozefa Grešáka v kontexte spoločenských udalostí“ . Bolo venované 110.výročiu narodenia a 30. výročiu úmrtia hudobného skladateľa, klavíristu, organistu, pedagóga a organizátora hudobného života Jozefa Grešáka v rámci Roka Jozefa Grešáka.

Počas podujatia bolo udelené najvyššie vyznamenanie udeľované primátorom mesta – čestné občianstvo Jozefovi Grešákovi, ktoré prevzal jeho vnuk – Mgr.art. Richard Zimmer. Následne odovzdal primátor MUDr.Boris Hanuščak ďakovné listy všetkým ľuďom, ktorí sa významne zaslúžili v rámci organizácie Roku Jozefa Grešáka. Po ukončení podujatia sa hostia presunuli do Galérie Šarišského múzea, kde bola v rámci výstavy o Jozefovi Grešákovi slávnostne uvedená príležitostná pečiatka k Roku Jozefa Grešáka spolu s korešpodenčným lístkom. Na druhý deň pokračoval program odbornou vedeckou konferenciou v Okresnej knižnici D.Gutgesela.

Ďakovné listy dostali:

 • Karol Medňanský dostáva ďakovný list  za aktívnu prácu v Predsedníctve Roka Jozefa Grešáka a za vedeckú garanciu medzinárodnej muzikologickej konferencie
 • Irene Medňanskej, PhD. je udelený za organizáciu vedeckého seminára v Prešove a aktívnu prácu v Predsedníctve Roka Jozefa Grešáka
 • Podtatranskej knižnici v Poprade je ďakovný list udelený za spoluorganizovanie výstavy akad. mal. Evy Grešákovej Na chválu Božiu a pre potechu srdca v rámci Roka Jozefa Grešáka.
 • Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni za spoluorganizovanie výstavy Skladateľ Jozef Grešák a Zuzanka Hraškovie v rámci Roka Jozefa Grešáka
 • Obecnému úradu v Ľuboticiach sa ďakovný list udelil za spoluorganizovanie výstavy akad. mal. Evy Grešákovej Na chválu Božiu a pre potechu srdca v rámci Roka Jozefa Grešáka
 • Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove za spoluorganizovanie výstavy Umenia v rodine Grešákovych a vedeckého seminár
 • Štátnej filharmónii v Košiciach za spoluorganizovanie výstavy Skladateľ Jozef Grešák
  • život a dielo, 25. ročníka Organových dní Jozefa Grešáka a nahranie CD z tvorby skladateľa  v rámci Roka Jozefa Grešáka.
 • Šarišskému múzeu v Bardejove za spoluorganizovanie výstavy Umenia v rodine Grešákovcov a spoluprácu na spracovaní artefaktov skladateľa v rámci Roka Jozefa Grešáka
 • Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove za spoluorganizovanie výstavy Skladateľ Jozef Grešák – život a dielo, za spoluorganizovanie výučby študentov UTV a medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci Roka Jozefa Grešáka.
 • Lýdia Urbančíkova si prevezme ďakovný list za aktívnu prácu v Predsedníctve Roka Jozefa Grešáka a jeho propagáciu v médiách
 • Františk Gutek, riad. Š.M. v Bardejove za aktívnu prácu v Predsedníctve Roka Jozefa Grešáka
 • Jozef Petrovič, riad. Š.A v Bardejove za aktívnu prácu v Predsedníctve Roka Jozefa Grešáka
 • Richard Zimmer, vnuk skladateľa Jozefa  Grešáka, za aktívnu prácu v Predsedníctve
 • Ljubov Gunder, zaslúžilá umelkyňa Ukrajiny, si ďakovný list z rúk pána primátora prevezme za interpretáciu klavírnych a organových diela Jozefa Grešáka na vernisážach a vedeckých podujatiach v rámci Roka Jozefa Grešáka
 • Eve Máthé za zapožičanie busty Portrét Jozefa Grešáka na výstavy v rámci Roka Jozefa Grešáka
 • Slávka Varjanová za techcnickú spoluprácu pri realizácii materiálov v rámci Roka Jozefa Grešáka
 • Silvia Fecsková za návrh, dramaturgiu a zabezpečnie projektu Rok Jozefa Grešáka; tvorbu putovnej výstavy o živote a diele skladateľa Jozefa Grešáka
 • Predajňa HM-COMP Bardejov za technickú spoluprácu pri realizácii materiálov v  rámci Roka Jozefa Grešáka.

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…