Štatistický úrad SR realizuje na základe zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov sčítanie domov a bytov v SR. V meste Bardejov túto činnosť koordinuje a zabezpečuje mestský úrad. Sčítanie domov a bytov bolo ukončené k 14.2.2021. Od 15.2.2021 sa realizuje sčítanie obyvateľov. 


Pandemická situácia výrazne zasiahla aj proces sčítania obyvateľov. Novelizáciou zákona č. 223/2019 Z.z. bol posunutý termín na ukončenie sčítania obyvateľov do 31. októbra 2021. Prvá etapa sčítania – tzv. elektronické samosčítanie končí dňom 31.3.2021. Od 1.4.2021 do 31.10.2021 sa bude realizovať druhá etapa sčítania – tzv. asistované sčítanie. Štatistický úrad SR určí pre každú obec a mesto obdobie medzi 1. aprílom 2021 a 31. októbrom 2021 v trvaní maximálne 6 týždňov na vykonanie asistovaného sčítania.

Mestský úrad v Bardejove má pripravených asistentov sčítania, ktorí budú nápomocní pre tých obyvateľov mesta, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli sčítať sami. Pre tých obyvateľov mesta, ktorí sú mobilní pripravujeme kontaktné miesta pre sčítanie, kde bude v určených úradných hodinách stacionárny asistent sčítania, ktorý bude nápomocný občanom pre vykonanie asistovaného sčítania.

Kontaktné miesta budú zriadené v Poľsko- Slovenskom dome na Radničnom námestí a v okrajových častiach mesta a to v Dlhej Lúke, v Bardejovskej Novej Vsi, v Bardejovských Kúpeľoch a na sídlisku Poštárka. Všetky kontaktné miesta budú viditeľne označené. O ich zriadení a prevádzke budeme obyvateľov mesta informovať obvyklým spôsobom. Pre tých obyvateľov mesta, ktorí z rôznych dôvodov neprídu do kontaktného miesta, budú k dispozícii mobilní asistenti, ktorí na požiadanie prídu za občanom aj s elektronickým zariadením a pomôžu občanovi vykonať akt sčítania. Mestský úrad zriadi infolinku, na ktorej budú môcť občania požiadať o asistenta sčítania, prípadne dostanú požadovanú informáciu o sčítaní obyvateľov.

Aj keď sčítanie obyvateľov sa realizuje v priebehu roka 2021, aktuálny termín sčítania je polnoc z 31.12.2020 na 1.1.2021. V praxi to znamená, že ak sa dieťa narodilo 1.1.2021 a neskôr, do sčítania obyvateľov ho nezapočítame. Prípadne ak niekto zomrel 1.1.2021 a neskôr, musí byť zarátaný do sčítania obyvateľov. Zákon o sčítaní ukladá za povinnosť každému obyvateľovi, aby sa sčítal. Tým obyvateľom, ktorí sa nesčítajú a ani nepožiadajú o asistované sčítanie hrozí pokuta. Chceme urobiť všetko pre to, aby sme obyvateľov mesta Bardejov nepokutovali, ale naopak vyšli im v ústrety a pomohli im vykonať akt sčítania. O tom, kedy sa v meste Bardejov bude realizovať asistované sčítanie, vás budeme včas informovať.

Ing. Miroslav Bujda, kontaktná osoba pre sčítanie obyvateľov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…